Komitet NEMO informuje o uruchomieniu nowego serwisu internetowego Drukuj +

Dzisiaj Komitet Nominowanych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (Komitet NEMO) powiadomił o uruchomieniu nowego serwisu internetowego, którego celem jest nie tylko prezentacja danych istotnych dla wszystkich uczestników projektu, ale także publikowanie informacji o postępie działań Operatorów NEMO.

– Komitet NEMO skupia operatorów NEMO realizujących wspólną misję łączenia rynków, która stanowi podwalinę wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Nowa strona internetowa ma na celu zapewnienie bardziej przejrzystych informacji dla uczestników rynku w zakresie postępów osiąganych przez NEMO w tworzeniu efektywniejszych rynków energii elektrycznej – powiedział Cosimo Campidoglio, przewodniczący Komitetu NEMO.

Zgodnie z regulacjami europejskimi, wszyscy operatorzy NEMO wspólnie pełnią zadanie kojarzenia zleceń z rynków dnia następnego i dnia bieżącego dla poszczególnych obszarów rynkowych i jednocześnie dokonują alokacji dostępnych zdolności przesyłowych na połączeniach między tymi obszarami.

Komitet NEMO stanowi organ zarządzający współpracą między operatorami NEMO,  dla zapewnienia terminowego i skutecznego zarządzania ich wspólnymi obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia UE 2015/1222 (ustanawiającego wytyczne w sprawie alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami w przesyle/CACM).

Prosimy o odwiedzenie strony internetowej dostępnej pod linkiem: www.nemo-committee.eu

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies