Wrzesień 2014 Drukuj +

30-09-14 Polskie indeksy cenowe węgla dostępne od 1 października

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. rozpoczynają publikację dwóch indeksów cenowych węgla. Będą one dostępne na portalu Polski Rynek Węgla (www.polskirynekwegla.pl) przygotowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz równolegle na Giełdowej Platformie Informacyjnej (www.gpi.tge.pl) prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii.

więcej

29-09-14 Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. z dniem 29 września br. zatwierdził Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii.

więcej

26-09-14 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki zapraszają na warsztaty kierowane do Uczestników Rynku Gazu

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki zapraszają wszystkich Uczestników Rynku Gazu na warsztaty poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu usług dystrybucyjnych, bilansowania systemu dystrybucyjnego, kształtowania taryf dla paliw gazowych oraz liberalizacji rynku gazu w Polsce.

więcej

26-09-14 Podsumowanie sierpnia 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w sierpniu 2014 r. wyniósł 10 805 619 MWh, co oznacza spadek o 23,27% w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 773 933 MWh – spadek o 4,86 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 175,70 PLN/MWh - spadek m/m o 36,43 PLN.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 9 021 746 MWh – spadek o 26,13 proc. w skali rok do roku.
więcej

26-09-14 Podsumowanie sierpnia 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii - rekordowe obroty na rynku terminowym

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w sierpniu 2014 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł rekordowe 29 541 506 MWh. Oznacza to ponad pięciokrotny (o 461 proc.) wzrost w skali miesiąca oraz aż 610-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 813 779 MWh – ponad 5-krotny (o 455 proc.) wzrost w skali m/m oraz 46-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku terminowym w sierpniu br. odnotowano rekordowy wolumen obrotu, który wyniósł 28 727 727 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły aż 927 razy (o 92 690 proc.), natomiast w odniesieniu do lipca br. zwiększyły się ponad pięciokrotnie.
więcej

26-09-14 Zmiany w harmonogramie notowań na Towarowej Giełdzie Energii S.A. – większa płynność i transparentność rynków

Od 1 października br. zmiany w harmonogramie notowań na Towarowej Giełdzie Energii S.A. – większa płynność i transparentność rynków

więcej

24-09-14 Komunikat ws. wycofania wniosku o otwarcie aukcji sprzedaży nr 68/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 24.09.2014 r. Oferent wycofał wniosek o otwarcie aukcji sprzedaży nr 68/RTT-A/2014 planowanej na dzień 30.09.2014 r., której przedmiotem była energia elektryczna

więcej

24-09-14 Komunikat ws. wycofania wniosku o otwarcie aukcji sprzedaży nr 69/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 24.09.2014 r. Oferent wycofał wniosek o otwarcie aukcji sprzedaży nr 69/RTT-A/2014 planowanej na dzień 30.09.2014 r., której przedmiotem była energia elektryczna

więcej

22-09-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 66/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 29.09.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 66/RTT-A/2014, której przedmiotem będzie energia elektryczna

więcej

22-09-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 67/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 29.09.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 67/RTT-A/2014, której przedmiotem będzie energia elektryczna

więcej

18-09-14 Zmiany na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego dla energii elektrycznej

W dniu 10 września 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanowił o dokonaniu zmian w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego. Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r.

więcej

16-09-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 63/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 26.09.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 63/RTT-A/2014,

więcej

10-09-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 61/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 17.09.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 61/RTT-A/2014

więcej

10-09-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 64/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 17.09.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 64/RTT-A/2014

więcej

10-09-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 65/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 18.09.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 65/RTT-A/2014

więcej

10-09-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 62/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 19.09.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 62/RTT-A/2014

więcej

04-09-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 60/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 12.09.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 60/RTT-A/2014, której przedmiotem będzie gaz wysokometanowy

więcej

02-09-14 Od 1 września br. Towarowa Giełda Energii będzie publikować informacje o świadectwach pochodzenia zablokowanych do umorzenia

  • Począwszy od 1 września br. Towarowa Giełda Energii będzie publikować informacj o świadectwach pochodzenia oczekujących na umorzenie przez Urząd Regulacji Energetyki
  • Nowe dane będą dostępne w informatorze giełdy „Kurier TGE” oraz publikowanych na stronie internetowej giełdy bilansach miesięcznych
więcej

01-09-14 Towarowa Giełda Energii współorganizatorem panelu dyskusyjnego podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój

Wspólny rynek energii elektrycznej i gazu: rola krajów z Grupy Wyszehradzkiej - remedium na kryzys ukraiński.

Zapraszamy do transmisji online we wtorek, 2 września br. o godz. 17.10

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies