Wrzesień 2015 Drukuj +

30-09-15 Od 1 października br. TGE wydłuża notowania na rynkach energii i gazu (RDB i RDNiBg) oraz rozpoczyna publikację nowego indeksu TGEgasID

Towarowa Giełda Energii, odpowiadając na oczekiwania uczestników rynku, wprowadza zmiany w harmonogramie notowań na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu oraz na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej. Sesja na tych rynkach będzie wydłużona do godz. 15:30. Nowy harmonogram notowań zaczyna obowiązywać od 1 października 2015 r. 

więcej

29-09-15 Komunikaty ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 67/RTT-A/2015, 68/RTT-A/2015, 69/RTT-A/2015, 70/RTT-A/2015, 71/RTT-A/2015, 72/RTT-A/2015, 73/RTT-A/2015, 74/RTT-A/2015, 75/RTT-A/2015, 76/RTT-A/2015,

W październiku 2015 r. zostaną przeprowadzone kolejne aukcje sprzedaży

więcej

29-09-15 Zmiany w raportowaniu RŚP

Uprzejmie informujemy, że od października 2015 r. zaprzestaniemy publikowania w raportach miesięcznych oraz kurierach tygodniowych informacji na temat instrumentów: PMEC, PMEC-2013_P, PMEC-2014, PMGM, PMGM-2013_P, PMGM 2014, PMMET, PMMET-2013 oraz PMMET-2014

więcej

23-09-15 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 77/RTT-A/2015

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 28.09.2015 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 77/RTT-A/2015

więcej

23-09-15 Zmiany na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu oraz na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej

1 października br. wejdą w życie zmiany na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu oraz na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej,

więcej

23-09-15 Zmiana Warunków obrotu dla kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmianę Warunków obrotu dla kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz

więcej

18-09-15 Podsumowanie sierpnia 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w sierpniu 2015 r. wyniósł 11 278 632 MWh, 
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 9 562 973 MWh,
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 711 129 MWh
więcej

18-09-15 Podsumowanie sierpnia 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki gazu ziemnego

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w sierpniu 2015 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 7 784 144 MWh. 
  • Wysokość wolumenu obrotu na rynku spot gazu ziemnego dla transakcji zawartych od początku roku wynosi 7 558 839 MWh. 
  • Wolumen obrotu na rynku terminowym gazu osiągnął na przestrzeni ostatnich ośmiu miesięcy poziom 71 938 700 MWh, wzrastając o 86% w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed roku. 
więcej

16-09-15 Pierwsze umowy sprzedaży gwarancji pochodzenia na TGE

Od momentu uchwalenia Ustawy o odnawialnych źródłach energii znacząco wzrosły wolumeny wystawianych przez URE gwarancji pochodzenia. Towarowa Giełda Energii, która prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia, zaobserwowała zainteresowanie tym instrumentem ze strony rynku. Rezultatem tego jest zwarcie pierwszych umów sprzedaży gwarancji pochodzenia, które łącznie obejmują 104 535 megawatogodzin energii.

więcej

15-09-15 TGE edukuje rynek: podsumowanie seminarium pt. Kontrakty futures na energię elektryczną

W piątek, 11 września br. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się seminarium pt. Kontrakty futures na energię elektryczną, organizowane wspólnie przez Towarową Giełdę Energii (TGE), Fundację GPW oraz firmę Thomson Reuters, pod patronatem medialnym Gazety Giełdy Parkiet. 

więcej

12-09-15 Pierwsi Maklerzy Giełdowi Rynku Instrumentów Finansowych TGE

W dniu 10 września br. TGE przeprowadziła pierwszy egzamin dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych. Uprawnienia maklera uzyskało pięć osób.

więcej

11-09-15 Komunikaty ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 57/RTT-A/2015, 58/RTT-A/2015, 59/RTT-A/2015, 60/RTT-A/2015, 61/RTT-A/2015, 62/RTT-A/2015, 63/RTT-A/2015, 64/RTT-A/2015, 65/RTT-A/2015, 66/RTT-A/2015

Komunikaty ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 57/RTT-A/2015, 58/RTT-A/2015, 59/RTT-A/2015, 60/RTT-A/2015, 61/RTT-A/2015, 62/RTT-A/2015, 63/RTT-A/2015, 64/RTT-A/2015, 65/RTT-A/2015, 66/RTT-A/2015 we wrześniu i w październiku2015 r. zostaną przeprowadzone kolejne aukcje sprzedaży.

więcej

07-09-15 Zmiana w Szczegółowych Zasadach Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych

3 września 2015 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. wprowadził następujące zmiany w Szczegółowych Zasadach Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A

więcej

02-09-15 Pierwsi członkowie Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) TGE

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Dom Maklerski Noble Securities S.A. otwierają listę członków RIF

więcej

01-09-15 Towarowa Giełda Energii zmienia logo

Towarowa Giełda Energii (TGE) od 1 września br. wprowadza nową tożsamość wizualną. Dotychczasowe barwy TGE zostaną zastąpione czernią i zielenią – kolorami odnoszącymi się do konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii, łączącymi tradycję i nowoczesność. Zmiana logotypu wpisana jest w strategię integracji spółek z Grupy Kapitałowej GPW.  Nowe kolory, w zestawieniu z rozpoznawalnym na rynku znakiem warszawskiej giełdy, symbolizować mają łączenie interesów uczestników rynków TGE oraz GPW.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies