Wrzesień 2016 Drukuj +

14-09-16 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 4/RTT-A/2016 i 5/RTT-A/2016

Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 4/RTT-A/2016 oraz aukcji sprzedaży nr 5/RTT-A/2016

więcej

12-09-16 W dniu 15 września br. zawieszony zostanie obrót na RUE

W dniu 15 września br. zawieszony zostanie obrót na RUE. Przyczyną zawieszenia jest komunikat Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o przerwie technicznej w funkcjonowaniu Rejestru Unii.

więcej

09-09-16 Pierwsza transakcja prawami majątkowymi wynikającymi z błękitnych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii

•    Zawarto pierwszą transakcję w ramach nowego instrumentu TGE o nazwie PMOZE-BIO, który obejmuje prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie).
•    Instrument PMOZE-BIO, tzw. błękitne certyfikaty, wprowadzono do obrotu na Rynku Praw Majątkowych 6 września br., w związku z nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

więcej

08-09-16 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 2/RTT-A/2016 i nr 3/RTT-A/2016

Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 2/RTT-A/2016

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 13.09.2016 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 2/RTT-A/2016, której przedmiotem będzie energia elektryczna w dostawie pasmowej, tzn. o równej mocy w każdej godzinie doby w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. (instrument BASE-A_Y-17)* o mocy 50 MW.

* zgodnie ze standardem instrumentu terminowego w odpowiednich Warunkach obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną

____________________________________________________


Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 3/RTT-A/2016

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 13.09.2016 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 3/RTT-A/2016, której przedmiotem będzie energia elektryczna w dostawie szczytowej, tzn. o równej mocy w dni robocze w godzinach od 07:00 do 22:00 w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. (instrument PEAK5-A_Y-17)* o mocy 50 MW.

* zgodnie ze standardem instrumentu terminowego w odpowiednich Warunkach obrotu dla programu instrumentów terminowych na energię elektryczną

więcej

05-09-16 Sierpień 2016 r. na TGE – wzrosty na rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu ziemnego

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w sierpniu 2016 r. wyniósł 9 437 406 MWh, wzrastając w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 12,07 proc.
 
W sierpniu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 1 955 575 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 13,98 proc.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies