Zmiany w SZOiR na RDN i SZOiR na RDB wchodzą w życie od 15-12-2010 Drukuj +

Szanowni Państwo,

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w związku z wprowadzeniem od 15 grudnia 2010 roku procesu Market Coupling  na połączeniu stałoprądowym ze Szwecją (SwePol Link) zmianie ulegają następujące dokumenty:

1. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego;

Zakres zmian:

  • Uległ zmianie harmonogram sesji. Czas trwania sesji został wydłużony, zakończenie przyjmowania zleceń na drugi fixing zostało przesunięte z godziny 10:30 na 11:30.
  • Uległ zmianie algorytm wyznaczania ceny fixingu w związku z tym wprowadzone zostały zapisy opisujące nowe zasady. Nowy algorytm będzie obowiązywał na wszystkich fixingach organizowanych na RDN.
  • Wprowadzono zapisy dotyczące procesu Market Coupling , czyli Wolumen Bilansowania Handlowego Giełdy, który przedstawia przepływ na kablu, sposób określenia Ceny Rozliczeniowej uwzględniającej proces przewalutowania krzywych zagregowanych z PLN na Euro i z powrotem na PLN.
  • Zmianie uległ standard kontraktu zlecenia będzie można składać z wolumenem z dokładnością do 0,1 MWh

2. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego.

Zakres zmian:

  • Uległ zmianie harmonogram sesji. Zostały wydłużone godziny notowania poszczególnych instrumentów z powodu zmian w IRiESP. Nie będą prowadzone fixingi na RDB, przez cały okres notowania będą prowadzone w systemie notowań ciągłych.
  • Zmianie uległ standard kontraktu zlecenia będzie można składać z wolumenem z dokładnością do 0,1 MWh

Zmiany wchodzą w życie w dniu 15 grudnia 2010 r.

Link do dokumentów>>

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies