Zmiana stawek opłat w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 5 grudnia 2018 r. podjął decyzję o zmianie stawek w Regulaminie Rejestru Gwarancji Pochodzenia oraz o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek promocyjnych w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

Tabelę opłat na rok 2019 mogą Państwo znaleźć w pliku „Tabela opłat promocyjnych na rok 2019” klikając w link:
https://tge.pl/fm/upload/RSP---dokumenty/RGP/Opaty_promocyjne_obowizujce_od_01012019_do_31122019.pdf
Nowy Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku. Opłaty promocyjne obowiązujące w roku 2019 oraz nowe opłaty Regulaminowe przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj opłaty

Stawki opłat promocyjnych obowiązujące w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Nowe stawki Regulaminowe

1. Opłata za wpis  Gwarancji Pochodzenia

0,02 PLN/MWh

0,03 PLN/MWh

2. Opłata za wpis Gwarancji Pochodzenia uznanej przez Prezesa URE

0,50 PLN/MWh

0,50 PLN/MWh

3. Opłata za zgłoszenie przekazania Gwarancji Pochodzenia odbiorcy końcowemu

0,04 PLN/MWh

0,06 PLN/MWh

4. Opłata za każde przyjęcie oferty sprzedaży Gwarancji Pochodzenia dla strony, która zwiększyła ilość Gwarancji Pochodzenia na swoim koncie

0,03 PLN/MWh

0,04 PLN/MWh

5. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przeksięgowanie z § 16 Regulaminu RGP

0,10 PLN/MWh

0,10 PLN/MWh

6. Opłata za wystawienie potwierdzenia przysługiwania danej Gwarancji Pochodzenia

50 PLN od wydanego dokumentu potwierdzającego

50 PLN od wydanego dokumentu potwierdzającego

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies