Koncepcja łączenia rynków w regionie CORE jest gotowa do wdrożenia Drukuj +

Mechanizm łączenia rynków z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii ma zostać wdrożony w regionie CORE wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR).

Zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1222 ustanawiającego wytyczne w sprawie alokacji zdolności przesyłowej i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Rozporządzenie CACM), w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych CORE (CORE CCR) powinien zostać wdrożony mechanizm Flow-Based market coupling, czyli łączenia rynków z zastosowaniem metody FBA - alokacji na podstawie rzeczywistych przepływów. Podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu łączenia rynków z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii ukończyły prace nad projektowaniem struktury rynku przewidzianej do wdrożenia. Według aktualnego  harmonogramu, uruchomienie Flow-Based Market Coupling w regionie CORE, przewidywane jest w czwartym kwartale 2020 r.
Mechanizm łączenia rynków z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii jest obecnie wdrażany w ramach jednolitego europejskiego rynku dnia następnego (Single Day Ahead Coupling)  na rynku regionalnym Europy Środkowo-Zachodniej (CWE), obejmującym Austrię, Belgię, Francję, Niemcy, Luksemburg i Holandię.
W ramach CORE Flow-Based Market Coupling na wszystkich granicach regionu CORE CCR rynki zostaną połączone  z wykorzystaniem mechanizmu obliczania zdolności przesyłowych z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii, opracowaną  zgodnie z zapisami Rozporządzenia CACM.

O projekcie Flow-Based Market Coupling w regionie CORE CCR
Projekt Core Flow-Based Market Coupling promuje rozwój i wdrożenie łączenia rynków z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii w całym regionie CORE w ramach jednolitego europejskiego rynku dnia następnego (SDAC). Region CORE CCR obejmuje granice obszarów stanowienia cen (bidding zones) pomiędzy następującymi obszarami rynkowymi państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Chorwacja, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Węgry, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies