Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu InfoEngine S.A. Drukuj +

InfoEngine S.A.
wchodząca w skład Grupy Kapitałowej GPW
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu
Miejsce pracy: Warszawa oraz Bełchatów
Nr ref.: PZ/IE/05/2019

W dniu 10 maja 2019 roku Rada Nadzorcza InfoEngine S.A. podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu InfoEngine S.A.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. roku osobiście w Kancelarii Towarowej Giełdy Energii S.A. w Warszawie, ul. Książęca 4 (wejście D) w godz. 9:00 - 16.00 lub wysyłać listem poleconym na adres InfoEngine S.A.: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi do dnia 21 czerwca 2019 r. w siedzibie InfoEngine S.A.


Prezes Zarządu InfoEngine S.A. – szczegóły postępowania kwalifikacyjnego (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies