Komunikaty prasowe Drukuj +

10.12.2012__________________________________

Giełda gazu na parkiecie TGE wystartuje 20 grudnia br.

  • Pierwsze transakcje na giełdzie gazu mogą być zawarte 20 grudnia br.
  • Zapoczątkowanie notowań błękitnego paliwa będzie pierwszym krokiem do liberalizacji rynku gazu w Polsce. Dla wielu odbiorców oznacza to realne urynkowienie obrotu tym paliwem.
  • Nowa ważna linia biznesowa w Grupie Kapitałowej GPW


Powstanie giełdowego rynku gazu wpisuje się w proponowany przez Komisję i Radę Europejską zakres działań wdrożeniowych europejskiego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu oraz ich rynków regionalnych. Zgodnie z wytycznymi UE, kraje członkowskie muszą zapewnić swoim obywatelom w zakresie energii i gazu m.in.: w pełni konkurencyjny, płynny i transparentny rynek, możliwość swobodnego wyboru dostawcy, uczciwe i optymalnie ustalane ceny oraz bezpieczeństwo i pewność dostaw.

Komunikat prasowy (pdf)

Komunikat prasowy (pdf) w języku rosyjskim


30.10.2012__________________________________

Pierwsi członkowie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Dom Maklerski BOŚ S.A. Noble Securities S.A. oraz Trigon zostały pierwszymi członkami rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. To niezwykle istotny krok na drodze do uruchomienia giełdowego obrotu gazem, gdyż w obecnym stanie prawnym, dokonywanie transakcji giełdowych na rynku gazu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich oraz towarowych domów maklerskich, będących członkami TGE.

Komunikat prasowy (pdf)

11.10.2012__________________________________


TGE S.A. podpisała umowę o współpracy z GAZ-SYSTEM S.A.

Zawarta umowa między Towarową Giełdą Energii S.A. (TGE) i GAZ SYSTEM S..A jest kolejnym ważnym elementem, tworzącym warunki działalności dla podmiotów planujących  swój udział w giełdowym obrocie gazem ziemnym. Umowa określa zasady współpracy stron w zakresie umożliwienia zawierania umów kupna i sprzedaży zawartych na giełdzie gazu, określając między innymi szereg technicznych aspektów wzajemnego przekazywania informacji niezbędnych do funkcjonowania giełdy gazu, takich jak:


• szczegółowe procedury przekazywania nominacji przez TGE do GAZ-SYSTEM,
• zasady realizacji przez GAZ-SYSTEM nominacji otrzymanych od TGE,
• ustalenia techniczne dotyczące bezpieczeństwa transmisji danych pomiędzy stronami.

 

Komunikat prasowy (pdf)

 

27.09.2012__________________________________

W związku z projektem Giełdy Gazu dziś wchodzi w życie Regulamin obrotu Rynków Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
 

  • 27 września br. wchodzi w życie Regulamin Obrotu Gazem na Towarowej Giełdzie Energii.
  • Dokument ten, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego na początku września br., określa warunki, które uczestnicy rynku gazu muszą spełnić, by móc handlować tym surowcem na giełdzie.

Komunikat prasowy (pdf)

 

05.09.2012__________________________________

Coraz bliżej do powstania giełdowego rynku gazu

  • Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Regulamin Obrotu Gazem na Towarowej Giełdzie Energii oraz Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) prowadzonej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych.
  • Dokumenty te stanowią formalną podstawę funkcjonowania rynku gazu na TGE i m.in. określają warunki, które uczestnicy rynku muszą spełnić, by móc handlować tym surowcem na giełdzie.
  • Na razie będzie to możliwe wyłącznie za pośrednictwem towarowych domów maklerskich i domów maklerskich będących członkami TGE, zatrudniających maklerów giełd towarowych.

Komunikat prasowy (pdf)

 

11.01.2012__________________________________

GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A. rozpoczynają współpracę w zakresie stworzenia giełdowego rynku gazu w Polsce, zgodnie z zapisami III Pakietu Energetycznego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT).

GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A. rozpoczynają współpracę w zakresie stworzenia giełdowego rynku gazu w Polsce, zgodnie z zapisami III Pakietu Energetycznego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT). W ramach współpracy zostały powołane w spółkach zespoły robocze, które zajmą się przygotowaniem rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz technicznych w celu stworzenia giełdowego obrotu gazem. Obecnie przygotowywany jest projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej uwzględniający wprowadzenie węzła wymiany handlowej (tzw. punktu wirtualnego) oraz współpracy z TGE S.A. Propozycje zmian do Instrukcji zostaną wkrótce przedstawione uczestnikom rynku do konsultacji.

"Obrót gazem na giełdzie jest jednym z elementów budowania konkurencyjnego rynku gazu. Wspólnie z Towarową Giełdą Energii S.A. chcielibyśmy już wkrótce udostępnić takie rozwiązanie dla uczestników rynku gazu w Polsce
i przyczynić się do jego liberalizacji
." - powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

"Proces tworzenia wolnego rynku gazu jest procesem złożonym i wymaga współpracy wszystkich jego uczestników. Podobnie jak PSE Operator w elektroenergetyce, GAZ-SYSTEM jest najważniejszym elementem infrastruktury techniczno-logistycznej rynku gazu, natomiast TGE infrastruktury handlowej, będącej gwarantem przejrzystości zawieranych transakcji. Podjęcie współpracy przez obie firmy jest ważnym krokiem ku liberalizacji polskiego rynku gazu." - dodaje Grzegorz Onichimowski - Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies