III edycja Akademii Energii Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A., obok działalności biznesowej, uczestniczy również w projektach edukacyjnych związanych z rynkiem energii.

Jednym z działań w tym obszarze, jest udział TGE w organizacji drugiej edycji Akademii Energii, organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Celem projektu jest budowa trwałej instytucji edukacyjnej oraz szerokiej koalicji z udziałem rożnych instytucji, na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i stabilnego rozwoju rynku energii w Polsce.

Przedsięwzięcie jest skierowane do studentów i absolwentów (do 26 roku życia) kierunków ekonomicznych, prawniczych oraz inżynierskich, którzy interesują się energetyką i z tą branżą wiążą swoją przyszłość.

Towarowa Giełda Energii uczestniczy w tym projekcie, w trosce o solidną edukacja przyszłych kadr, która stranowi podstawę działania każdej branży. Szczególnie cennym jest fakt, że udział w Akademii Energii wezmą młodzi ludzie, do których tak naprawdę będzie należało zadbanie o to, by rozpoczęty niedawno proces liberalizacji polskiego rynku energii był kontynuowany i by Polska, była liczącym się partnerem europejskiej wspólnoty energetycznej .

Obecnie trwa III edycja Akademii Energii

Rozwój rynków energii w Polsce i na świecie to także coraz większe wyzwania natury technologicznej i ekonomicznej. Sukces na tym rynku wymaga ciągłego współdziałania specjalistów z szerokim doświadczeniem: inżynierów, logistyków, budowlańców, elektroników, informatyków, menedżerów, biznesmenów, konsultantów biznesowych, doradców strategicznych i finansistów. Ważne, aby te dwa światy – technologia i biznes – nie tylko wzajemnie się rozumiały i potrafiły współpracować, ale by wręcz przenikały się w realizacji spójnej strategii. Niestety, takiego myślenia w dalszym ciągu nie są uczeni młodzi ludzie, kształceni w dość wąskich specjalizacjach i nienawykli do elastycznego podejścia do globalnych wyzwań naszej gospodarki.

Terminarz

  • 15.09.2013-17.11.2013  Termin przyjmowania aplikacji do Akademii Energii
  • 28.11.2013                Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji
  • 12-13.12, 16-18.12.2013 II etap rekrutacji: Test i rozmowy rekrutacyjne 
  • 20.12.2013                Ogłoszenie listy Stypendystów II edycji Akademii Energii
  • 21.02.2014                Uroczysta Inauguracja Projektu
  • 08-09.03.2014            Szkoła Akademii Energii

 

Więcej o projekcie: http://www.paga.org.pl/projekty/akademia_energii

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies