PRIMUS INTER PARES 2012 Drukuj +

Towarowa Giełda Energii S.A. poraz drugi objęła tytuł Mecenasa Nauki i Edukacji 43 Edycji Konkursu na najlepszego studenta RP PRIMUS INTER PARES 2012

Konkurs PRIMUS INTER PARES jest jednym z najpoważniejszych, nie mającym sobie równych, przedsięwzięć środowiska studenckiego naszego kraju. Historia konkursu sięga początków wolnego ruchu studenckiego w Polsce, czyli polowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Zrodziła go potrzeba nagradzania najwybitniejszych studentów za ich wysiłek i rezultaty pracy na uczelniach i poza ich bramami. Oprócz wyników w nauce, w ocenie kandydatów do miana "najlepszych wśród równych" bierze się pod uwagę ich aktywność społeczną. Od samego początku konkursowi towarzyszyło duże zainteresowanie i poparcie ze strony całego środowiska akademickiego. Wypracowana przez lata tradycja i marka konkursu zjednała mu przychylność i szacunek najwyższych urzędników państwowych i samorządowych. Patronowali mu wielokrotnie wojewodowie, prezydenci miast, a ostatnio praktyka stało się obejmowanie go patronatem przez kolejnych prezydentów RP.

Plakat

 

Więcej informacji na stronie www.primus-inter-pares.pl

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies