Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) Drukuj +

Czym jest Rejestr Świadectw Pochodzenia?

Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) jest integralnym elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji. Centralizacja rejestracji zapewnia rzetelność systemu i jego przejrzystość.

Do głównych zadań RŚP należy:

  • identyfikacja podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia
  • identyfikacja przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej
  • rejestracja świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych
  • ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
  • wystawianie dokumentów potwierdzających stan posiadania praw majątkowych w rejestrze, które następnie wykorzystywane są przez URE w procesie umarzania świadectw pochodzenia.

Historia powstania RŚP

Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii został uruchomiony 1 października 2005 roku. Od 1 lipca 2007 roku TGE uruchomiła dwa dodatkowe Rejestry Świadectw Pochodzenia dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

13 lipca 2009 roku został udostępniony system informatyczny, łączący trzy poprzednie systemy, w którym członkowie rejestru mają dostęp do wszystkich typów praw majątkowych (PMOZE, PMOZE_A, PMGM, PMEC i PMMET). Od 29 lipca 2011 roku system jest przygotowany do obsługi certyfikatów związanych z produkcją biogazu. Najmłodszy instrument – PMEF – pojawił się w systemie RŚP 5 listopada 2013 roku. Pozwala on na obsługę tzw. "białych certyfikatów", związanych z efektywnością energetyczną.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies