Komunikaty Drukuj +

19.06.2019 Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 66 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin RIF”), postanowił obniżyć opłaty określone w załączniku „Opłaty giełdowe” do Regulaminu RIF, od 26 czerwca do 31 grudnia 2019 r. Tabela opłat obowiązujących w tym okresie dostępna jest w zakładce „Dokumenty do pobrania / Regulacje”

_________________________________________________________________________

29.05.2019 Towarowa Giełda Energii informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w nowym brzmieniu  Regulamin obrotu Rynku Instrumentów Finansowych  Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin RIF”). Regulamin RIF zawiera zasady prowadzenia notowań na Rynku Instrumentów Finansowych kontraktów na dostawę Uprawnień do emisji CO2 (EUA).

Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2019 r. i jest dostępny w zakładce REGULACJE na stronie internetowej TGE.

_________________________________________________________________________

29.03.2019 Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 61 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin Giełdy”), postanawia zawiesić opłatę roczną za członkostwo na RIF oraz opłatę roczną za korzystanie z systemów informatycznych giełdy określone w załączniku Opłaty giełdowe do Regulaminu Giełdy, do 30 czerwca 2019 r.

W okresie zawieszenia opłat są one nienależne w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie okresowi zawieszenia. Wysokość i sposób płatności pozostałej części opłat po okresie zawieszenia zostaną określone w terminie późniejszym.

_________________________________________________________________________

10.12.2018 Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 61 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin Giełdy”), postanawia zawiesić opłatę roczną za członkostwo na RIF oraz opłatę roczną za korzystanie z systemów informatycznych giełdy określone w załączniku Opłaty giełdowe do Regulaminu Giełdy, do 31 marca 2019 r.

W okresie zawieszenia opłat są one nienależne w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie okresowi zawieszenia. Wysokość i sposób płatności pozostałej części opłat po okresie zawieszenia zostaną określone w terminie późniejszym.

_________________________________________________________________________

19.10.2017 Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 5 ust. 4  Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. wyklucza z obrotu giełdowego od dnia 19 października 2017 roku, rozumianego jako dzień obrotu, na Rynku Instrumentów Finansowych, następujące instrumenty :

a) miesięczne: 

F_TGe24_M-12-17; F_TGe24_M-01-18; F_TGe24_M-02-18; F_TGe24_M-03-18;

b) kwartalne:

F_TGe24_Q-01-18; F_TGe24_Q-02-18;F_TGe24_Q-03-18; F_TGe24_Q-04-18; 

c) roczne:

F_TGe24_Y-00-18; F_TGe24_Y-00-19.

W notowaniu pozostają wyłącznie instrumenty miesięczne: F_TGe24_M-10-17 oraz F_TGe24_M-11-17, dla których zasady notowania i rozliczenia pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zarząd TGE podjął decyzję o zawieszeniu na czas nieokreślony wprowadzania kolejnych serii instrumentów zgodnie z programem kontraktów terminowych na indeks TGe24 cen energii elektrycznej określany na Rynku Dnia Następnego TGE S.A.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością dostosowania działalności do reżimu MiFID 2.

___________________________________________________________________________

23.05.2017  Towarowa Giełda Energii SA informuje, że zostały zatwierdzone zmiany Szczegółowych zasad obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii SA. Dokument został opublikowany w dniu 23 maja 2017 r. i jest dostępny na stronie www.tge.pl.
Przyczyną zmian jest wdrożenie nowego systemu transakcyjnego X-Stream Trading. Zmiany dotyczą między innymi opisu typu zleceń oraz opisu zleceń z warunkiem aktywacji Stop Loss.
Powyższy dokument wchodzi w życie w dniu 7 czerwca 2017 r.

17.10.2016
Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., wprowadził do obrotu giełdowego na Rynku Instrumentów Finansowych kontrakty terminowe na indeks TGe24 cen energii elektrycznej określany na Rynku Dnia Następnego TGE S.A., dla których zgodnie z programem rozpoczęcie notowania nastąpi w roku 2016 i 2017:


a)    kontrakty miesięczne:
F_TGe24_M-02-17    F_TGe24_M-03-17    F_TGe24_M-04-17    F_TGe24_M-05-17 F_TGe24_M-06-17    F_TGe24_M-07-17    F_TGe24_M-08-17    F_TGe24_M-09-17 F_TGe24_M-10-17    F_TGe24_M-11-17    F_TGe24_M-12-17    F_TGe24_M-01-18 F_TGe24_M-02-18       F_TGe24_M-03-18    

b)    kontrakty kwartalne:
F_TGe24_Q-01-18    F_TGe24_Q-02-18    F_TGe24_Q-03-18    F_TGe24_Q-04-18

c)    kontrakty roczne:
F_TGe24_Y-00-19

„Kalendarz notowania i wykonania kontraktów terminowych na indeks TGe24 cen energii elektrycznej określany na Rynku Dnia Następnego TGE S.A. na rok 2016 i 2017”  jest dostępny pod adresem http://tge.pl/pl/492/dokumenty-do-pobrania-regulacje.

___________________________________________________________________________

20.10.2015 Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., wprowadził do obrotu giełdowego na Rynku Instrumentów Finansowych kontrakty terminowe na indeks TGe24 cen energii elektrycznej określany na Rynku Dnia Następnego TGE S.A., dla których zgodnie z programem rozpoczęcie notowania nastąpi w roku 2015 i 2016:

a) kontrakty miesięczne:
F_TGe24_M-11-15, F_TGe24_M-12-15, F_TGe24_M-01-16, F_TGe24_M-02-16, F_TGe24_M-03-16, F_TGe24_M-04-16, F_TGe24_M-05-16, F_TGe24_M-06-16,
F_TGe24_M-07-16, F_TGe24_M-08-16, F_TGe24_M-09-16, F_TGe24_M-10-16,
F_TGe24_M-11-16, F_TGe24_M-12-16, F_TGe24_M-01-17

b) kontrakty kwartalne:
F_TGe24_Q-01-16, F_TGe24_Q-02-16, F_TGe24_Q-03-16, F_TGe24_Q-04-16,
F_TGe24_Q-01-17, F_TGe24_Q-02-17, F_TGe24_Q-03-17, F_TGe24_Q-04-17,

c) kontrakty roczne:
F_TGe24_Y-00-16, F_TGe24_Y-00-17, F_TGe24_Y-00-18.

W pierwszym dniu obrotu, który został wyznaczony na 4 listopada 2015 r. w notowaniu będą następujące kontrakty:

a) cztery miesięczne:
F_TGe24_M-11-15,
F_TGe24_M-12-15,
F_TGe24_M-01-16,
F_TGe24_M-02-16,

b) cztery kwartalne:
F_TGe24_Q-01-16,
F_TGe24_Q-02-16,
F_TGe24_Q-03-16,
F_TGe24_Q-04-16,

c) dwa roczne:
F_TGe24_Y-00-16,
F_TGe24_Y-00-17,

„Kalendarz notowania i wykonania kontraktów terminowych na indeks TGe24 cen energii elektrycznej określany na Rynku Dnia Następnego TGE S.A. na rok 2015 i 2016” jest dostępny pod adresem http://tge.pl/pl/492/dokumenty-do-pobrania-regulacje

___________________________________________________________________________

15.09.2015 TGE edukuje rynek: podsumowanie seminarium pt. Kontrakty futures na energię elektryczną 

Informacja prasowa

W piątek, 11 września br. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się seminarium pt. Kontrakty futures na energię elektryczną, organizowane wspólnie przez Towarową Giełdę Energii (TGE), Fundację GPW oraz firmę Thomson Reuters, pod patronatem medialnym Gazety Giełdy Parkiet. Celem spotkania było opowiedzenie krok po kroku jak zostać członkiem rynku, wyjaśnenie korzyści, jakie wiążą się z handlem na RIF oraz zaprezentowanie pozytywnego wpływu nowego rynku TGE na sektor energii w Polsce.


Wzrost obrotów na parkietach TGE pozycjonuje nas, jako jedną z najszybciej rosnących i najdynamiczniej rozwijających się giełd w Europie. Dlatego jesteśmy przekonani, że nadszedł najlepszy moment, by uzupełnić naszą ofertę także o instrumenty finansowe. Start Rynku Instrumentów Finansowych to ważny moment w historii działalności TGE. Wierzymy, że RIF zwiększy atrakcyjność polskiego rynku oraz zapewni nowe możliwości dla jego uczestników. Cieszymy się, że możemy zaoferować im to, co odpowiada im potrzebom – dzisiejsza oferta RIF została skonstruowana w oparciu o wyniki ankiety, w której Członkowie Giełdy wyraźnie określili swoje oczekiwania wobec nowego rynku – odnośnie jego budowy i zasad funkcjonowania. Gotowa propozycja była konsultowana z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Co więcej, to uczestnicy rynku energii zdecydowali o powstaniu bazowego indeksu TGe24“ – tymi słowami przywitał przeszło stu uczestników spotkania Michał Tryuk, Wiceprezes Zarządu TGE.

Edukacja RIF

W oczekiwaniu na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Warunków obrotu dla kontraktów terminowych, które będzie oznaczać dopuszczenie kontraktów futures do publicznego obrotu, spółka stawia na edukację rynku. Obecnie, przez cały wrzesień, odbywają się szkolenia i egzaminy dla maklerów giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych, które organizowane są i prowadzone wspólnie ze Związkiem Maklerów i Doradców. 

Seminarium dotyczące kontraktów terminowych to kolejny pomysł TGE na to, by w przystępnej formie zaprezentować zainteresowanym podmiotom zagadnienia, takie jak standardy kontraktu czy zasady obrotu. Celem spotkania było opowiedzenie krok po roku, jak zostać członkiem rynku, wyjaśnenie korzyści, jakie wiążą sięz handlem na RIF oraz zaprezentowanie pozytywnego wpływu nowego rynku TGE na sektor energii w Polsce. 

Poza przedstawicielami Giełdy, do spotkania w roli prelegentów dołączyli także eksperci spoza TGE. Dzięki nim, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o czynnikach kształtujących ceny energii w Polsce, roli domów maklerskich na RIF, a także trendach w sektorze energetycznym w Polsce i Europie oraz monitorowaniu i analizie danych rynkowych. Tajniki kontraktów terminowych zostały słuchaczom przekazane w prezentacjach:

 

Firmy zainteresowane uczestnictwem w RIF zachęcamy do składania wniosków, dostępnych na stronie: http://www.tge.pl/pl/493/czlonkostwo-w-rif.

Broszura Rif >>pobierz

___________________________________________________________________________

25.08.2015 Przewodnik raportowania obowiązków REMIT na TGE

WSTĘP

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz Aktów Implementujących do tego Rozporządzenia, zobowiązują uczestników rynku do przekazywania Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji (ACER) danych dotyczących zleceń i transakcji zawieranych na hurtowym rynku energii elektrycznej i gazu.
Zgodnie z wytycznymi REMIT i Aktami Implementującymi, raportowanie może być realizowane wyłącznie przez podmioty, które uzyskają status Registered Reporting Mechanism (RRM) w ACER.
12 sierpnia 2015 r. Towarowa Giełda Energii (TGE) została zarejestrowana w ACER jako RRM, pod numerem B00001020.PL.

RYNEK TOWARÓW GIEŁDOWYCH

Zgodnie z zapisami Aktów Implementujących do REMIT obowiązek raportowania danych transakcyjnych dotyczących kontraktów zawieranych poprzez zorganizowane platformy obrotu wchodzi w życie w dniu 7 października 2015 r. Od tego dnia wszyscy uczestnicy rynków energii i gazu TGE będą mieli obowiązek raportowania swoich zleceń i transakcji, zawartych na tych rynkach. Natomiast obowiązek raportowania kontraktów OTC wchodzi w życie od 7 kwietnia 2016 r.

RYNEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

W związku z planowanym uruchomieniem Rynku Instrumentów Finansowych RIF, z przepisów REMIT wynika obowiązek raportowania zleceń składanych na tym rynku. Dla Uczestników Rynku Finansowego, TGE będzie świadczyć usługę raportowania tych zleceń za pośrednictwem Systemu RRM TGE. Każdy członek RIF powinien zawrzeć umowę o uczestnictwo w systemie RRM TGE. Formalności należy zakończyć przed  terminem uruchomienia RIF. Zgodnie z opublikowaną tabelą opłat, usługa ta jest bezpłatna. Natomiast transakcje zawierane na RIF powinny być raportowane do Repozytorium Transakcji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia EMIR.

SYSTEM RRM TGE

W celu zapewnienia Członkom Giełdy pełnego wypełnienia obowiązku Art. 8 Rozporządzenia REMIT, Towarowa Giełda Energii wdrożyła system informatyczny – RRM TGE - służący raportowaniu zleceń i transakcji. Usługa raportowania realizowana będzie poprzez RRM TGE w zakresie zdefiniowanym w Aktach Implementujących i w formacie zgodnym z ARIS (ACER REMIT Information System), który jest centralnym systemem informatycznym ACER, przetwarzającym dane związane z REMIT.
Uczestnikiem RRM TGE w zakresie raportowania danych z rynku giełdowego może być każdy Uczestnik Rynku będący Członkiem Giełdy, zgodnie z Regulaminem RRM Towarowej Giełdy Energii.

W celu zostania uczestnikiem systemu raportowania RRM TGE należy:

  1. Uzyskać ACER CODE poprzez rejestrację w systemie CEREMP. Niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki pod następującym adresem: http://www.ure.gov.pl/pl/remit/rejestracja-remit, bądź przystąpić do rejestracji bezpośrednio na stronie internetowej Agencji ACER pod następującym adresem: https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=20&lang=pl_PL
  2. Zarejestrowanie się jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania ACER CODE służącego do identyfikacji uczestnika rynku.
  3. Następnym krokiem jest przystąpienie do systemu raportowania RRM TGE. Polega to na wypełnieniu wniosku i zaakceptowaniu Regulaminu RRM, co jest równoznaczne z zawarciem umowy. Dokumenty te można pobrać ze strony internetowej TGE pod adresem: http://www.tge.pl/pl/504/dokumenty-regulacje. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres pocztowy TGE: ul. Poleczki 23 bud H 02-822 Warszawa

___________________________________________________________________________

13.07.2015
Zatwierdzenie Szczegółowych Zasad Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energi S.A.


W związku z planowanym uruchomieniem obrotu na Rynku Instrumentów Finansowych, Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 15 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., zatwierdził Szczegółowe Zasady Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. określające w szczególności zasady notowań na RIF oraz kwestie związane z członkostwem na tym rynku.
Szczegółowe Zasady Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. wchodzą w życie z dniem 27 lipca 2015 r. i są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania/ Regulacje.
___________________________________________________________________________

10.07.2015  Obniżenie opłat giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych TGE


W związku z planowanym uruchomieniem obrotu na Rynku Instrumentów Finansowych, Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 61 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., postanowił obniżyć wysokość opłat giełdowych w okresie od dnia 20 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w sposób następujący:

Opłaty stałe:
Opłata roczna za członkostwo na RIF    1 000 PLN
Opłaty za dostęp do systemów informatycznych giełdy:
Opłata roczna za korzystanie z systemów informatycznych giełdy    100 PLN


Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies