Szkolenia na Rynku Towarowym Drukuj +

Szkolenie dla kandydatów na Maklera Giełdowego na Rynku Towarów Giełdowych jest przeznaczone dla osób upoważnionych do reprezentowania Członka Giełdy w transakcjach giełdowych. Wniosek składa Członek Giełdy lub podmiot ubiegający się o członkostwo wskazując uczestnika szkolenia.


Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu. Pozytywny wynik egzaminu jest poświadczony certyfikatem nadania tytułu Maklera Giełdowego, upoważniającym uczestnika szkolenia do reprezentowania Członka Giełdy     w transakcjach zawieranych na Rynku Towarów Giełdowych oraz korzystania z systemów informatycznych giełdy.

 

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkoleń i egzaminów na RTG   >>pobierz
Wniosek o przeprowadzenie szkolenia teoretycznego / egzaminu   >>pobierz
Wniosek o przeprowadzenie praktycznego szkolenia   >>pobierz

 

Wnioski o przeprowadzenie szkolenia i egzaminu prosimy kierować do Biura Członków Giełdy, bcg@tge.pl, tel. + 48 22 341 99 66.

Harmonogram szkoleń i egzaminów dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na RTG

Z przykrością informujemy, że szkolenie w dniach 23 – 24 maja br. nie odbędzie się.

  Plan szkoleń dla kandydatów na maklerów giełdowych na Rynku Towarów Giełdowych

I.    Matematyka finansowa i sposoby jej zastosowania na rynkach towarowych – 1,5 godz.


1.    Charakterystyka globalnych rynków surowcowych i ich podział - surowcowe agregaty:
      •    najsłynniejsze indeksy surowcowe,
      •    różnice pomiędzy nimi,
      •    zmienność cen surowców.
2.    Wprowadzenie do zastosowań matematyki na rynkach towarowych
      •    Definicja i znaczenie korelacji
      •    Surowce jako dodatek do optymalnego portfela
3.    Powiązania rynków surowcowych z innymi grupami aktywów
  a)    surowce a rynek akcji i obligacji:
      •    inflacjogenne działanie surowców
      •    korelacje pomiędzy indeksami surowców i akcji
      •    konsekwencje zmiany korelacji w czasie
  b)    surowce a rynek walut:
      •    amerykański dolar jako kluczowa waluta na rynkach surowców
      •    commodity currencies, czyli surowcowe waluty
      •    korelacje kursów walutowych z cenami surowców
  c)    powiązania rynków poszczególnych surowców pomiędzy sobą:
      •    dyferencjały na przykładzie Brent/WTI i Brent/Ural;
      •    ilorazy na przykładzie gold/silver ratio
      •    wykorzystanie korelacji między surowcami przez traderów.
4.    Instrumenty finansowe powiązane z rynkami surowcowymi:
      •    forma fizyczna, instrumenty pochodne, fundusze ETF i inne możliwości inwestowania w surowce;
      •    różny stopień korelacji z ceną surowca bazowego.

II.    Wewnętrzne regulacje Rynku Towarów Giełdowych - organizacja notowań na RTG i obrót instrumentami na rynkach towarów giełdowych – 1,5 godz.


1.    Organizacja notowań na Rynku Towarowym
2.    Regulamin TGE
3.    Szczegółowe Zasady Obrotu i Rozliczeń na poszczególnych rynkach
4.    Warunki obrotu dla instrumentów terminowych
5.    Zasady przeprowadzania aukcji na Rynku Terminowym Towarowym
6.    Proces anulowania transakcji
7.    Odstąpienie od akceptacji transakcji pozasesyjnych
8.    Zasady składania zleceń
9.    Zasady budowania krzywej podaży i popytu oraz realizacji zleceń na fixingu

III.    Rejestr Świadectw Pochodzenia – transakcje pozasesyjne – 30 min.


1.    Biuro Rejestrów TGE- wprowadzenie
2.    Sposób realizacji transakcji pozasesyjnych nierozliczanych
3.    Praktyczne zgłoszenie TPNR-ów (sprzedający i kupujący) oraz akceptacja TPNR-ów

IV.    Rozliczanie transakcji zawartych na Rynku Towarów Giełdowych – 1 godz.


1.    Rola IRGiT w zarządzaniu ryzykiem
2.    Kryteria dopuszczenia Członków
3.    System gwarantowania rozliczeń
     •    Depozyt zabezpieczający
     •    Depozyt transakcyjny
     •    Depozyt dostawy
     •    Fundusz Gwarancyjny
4.    Kalkulator depozytów
5.    Zabezpieczenia niepieniężne
6.    Kolejność uruchamiania środków
7.    Obsługa niewypłacalności
8.    Rozliczanie rynków towarów giełdowych:
     •    Omówienie procesu rozliczeń,
     •    Wypłaty środków z subkont Depozytów Transakcyjnych,
     •    Przepływy pieniężne pomiędzy rachunkami bankowymi,
     •    Paczki zleceń płatniczych,
     •    Harmonogram rozrachunku.
9.    Bankowość internetowa (db-direct Internet):
     •    Rodzaje rachunków/subkont,
     •    Rodzaje dostępów do bankowości internetowej i ich zakres,
     •    Tworzenie zleceń wypłat środków z Depozytów Transakcyjnych,
     •    Generowanie wyciągów bankowych,
     •    Oprocentowanie środków wnoszonych do systemu gwarantowania rozliczeń.
10.    Condico Clearing Station (CCS):
     •    Omówienie poszczególnych zakładek w systemie rozliczeniowym,
     •    Odczytywanie raportów rozliczeniowych,
     •    Godziny pojawiania się poszczególnych danych w raportach rozliczeniowych.

V.    Warunki członkostwa na Rynku Towarów Giełdowych – 30 min.


1.    Wymagania w zakresie dopuszczenia Członków Giełdy do działania na Rynku Towarów Giełdowych.
2.    Zasady udostępniania informacji giełdowych Członkom Giełdy.
3.    Obowiązki informacyjne Członków Giełdy.
4.    Animatorzy na Rynku Towarów Giełdowych.
5.    Zawieszenie działalności Członka Giełdy i uchylenie uchwały o dopuszczeniu do działania na rynku.
6.    Rezygnacja z członkostwa na Rynku Towarów Giełdowych TGE.

VI.    Nadzór nad Rynkiem Towarów Giełdowych, manipulacja i informacje poufne – 30 min.


1.    Podstawa prawna wykonywania nadzoru przez TGE.
2.    Pojęcie manipulacji.
3.    Pojęcie informacji poufnych.
4.    Przykłady zachowań manipulacyjnych.
5.    Kontrola wykonywana przez TGE.

VII.    Prezentacja aplikacji maklerskiej – ok. 1 godz


1.    Składanie zleceń.
2.    Modyfikowanie zleceń.
3.    Anulowanie zleceń.
4.    Otrzymywanie informacji o zleceniach i zawartych transakcjach.
5.    Personalizacja ustawień aplikacji maklerskiej.

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies