CSR Drukuj +

CSR
Corporate Social Responsibility


W listopadzie 2015 r. Towarowa Giełda Energii S.A. przyjęła Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) Grupy Kapitałowej GPW.
Strategia biznesowa Towarowej Giełdy Energii S.A. jako Spółki z Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. realizowana jest w sposób odpowiedzialny, transparentny, we współpracy i dialogu ze wszystkimi głównymi grupami interesariuszy. Spółka prowadzi działalność operacyjną mając na uwadze kwestie społeczne, etyczne oraz związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne. Głównym motywem realizowanej Strategii CSR jest podnoszenie jakości polskiego rynku kapitałowego, co odbywa się m. in. za pośrednictwem programów edukacyjnych, promocji najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego oraz działania na rzecz współpracy i aktywnego dialogu z, i pomiędzy uczestnikami tego rynku.

Strategia CSR, opiera się na czterech głównych filarach, istotnych z punktu widzenia działalności wszystkich Spółek należących do Grupy Kapitałowej GPW:
•    działalność na rzecz rynku,
•    działalność edukacyjna,
•    relacje z pracownikami,
•    działalność na rzecz środowiska.

 

Strategia CSR GK GPW (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies