Środowisko Drukuj +

Polityka Środowiskowa


W listopadzie 2015 r. Towarowa Giełda Energii S.A., w ramach Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Kapitałowej GPW, przyjęła Politykę Środowiskową.
Towarowa Giełda Energii S.A. uznaje ochronę środowiska naturalnego jako jedną z podstaw budowy wartości nowoczesnej i konkurencyjnej instytucji działającej na europejskim rynku energii. Spółka wyznaczyła kierunki działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Polityka Środowiskowa TGE (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies