PCR Drukuj +

PCR - Price Coupling of Regions

Price Coupling of Regions (PCR) to projekt Europejskich Giełd Energii, którego celem jest opracowanie jednolitego rozwiązania w zakresie łączenia cen, które będzie stosowane do obliczania cen energii elektrycznej w całej Europie, z uwzględnieniem przepustowości odpowiednich elementów sieci, z jednodniowym wyprzedzeniem. Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia nadrzędnego unijnego celu, polegającego na stworzeniu zharmonizowanego europejskiego rynku energii elektrycznej. Przewiduje się, że zintegrowany europejski rynek energii elektrycznej przyniesie zwiększenie płynności, efektywności i dobrobytu społeczeństwa. Projekt PCR jest otwarty dla kolejnych europejskich giełd energii, które zechcą do niego przystąpić.

Czym jest PCR?

PCR opiera się na trzech podstawowych zasadach: jednolity algorytm, niezawodność funkcjonowania oraz indywidualna odpowiedzialność poszczególnych giełd energii.

  1. Wspólny algorytm umożliwia wyznaczanie w uczciwy i przejrzysty sposób cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego oraz pozycji netto obszaru ofertowania w całej Europie. Algorytm został opracowany z uwzględnieniem specyfiki różnych rynków energii elektrycznej w Europie oraz ograniczeń sieci elektroenergetycznej. Zapewnia on optymalizację wzrostu ogólnego dobra i zwiększenie przejrzystości.
  2. Proces PCR opiera się na zdecentralizowanej wymianie danych, umożliwiając niezawodne i elastyczne działanie.
  3. Usługa „PCR Matcher and Broker” umożliwia wymianę anonimowych zleceń oraz informacji o ograniczeniach sieci elektroenergetycznych pomiędzy giełdami energii elektrycznej w celu obliczenia cen w strefie przetargowej oraz innych cen referencyjnych i pozycji netto wszystkich uwzględnionych obszarów ofertowania.

Historia:

Projekt jest aktualnie prowadzony przez osiem giełd energii: EPEX SPOT, GME, HEnEx, Nord Pool, OMIE, OPCOM, OTE i TGE; mechanizm PCR wykorzystywany jest w następujących krajach: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Inicjatywa została uruchomiona w 2009 r., a strony PCR podpisały w czerwcu 2012 r. Umowę o Współpracy w ramach PCR i Umowę o współwłasności PCR.

PCR Standard Presentation_short.pdf

Jednym z kluczowych elementów projektu PCR jest opracowanie jednolitego algorytmu łączenia cen, który przyjmuje nazwę EUPHEMIA (skrót od Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm). Jest on wykorzystywany do obliczania alokacji energii, pozycji netto i cen energii elektrycznej w całej Europie, maksymalizując ogólny dobrobyt i zwiększając przejrzystość obliczania cen i przepływów energii wyznaczających pozycje netto.

Euphemia Public Description.pdf

Euphemia Public Documentation.pdf

W dniu 11 stycznia 2016 r. giełdy energii skupione wokół ramach Inicjatywy PCR zorganizowały dla interesariuszy projektu Forum PCR Euphemia, które odbyło się w Brukseli. Głównymi tematami dyskusji były aktualna koncepcja algorytmu Euphemia oraz możliwości i propozycje rozwoju krótko- i średnioterminowego.Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies