Wnioski i formularze Drukuj +

WNIOSEK o zawarcie umowy o członkostwo na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A >>pobierz

WNIOSEK o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

>>pobierz

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

>>pobierz

załącznik 2 - wniosek o utworzenie dostępów do systemu produkcyjnego

>>pobierz

załącznik 3 - wniosek o utworzenie dostępów do systemu testowego

>>pobierz

załącznik 4 - wniosek o utworzenie dostępu technicznego

>>pobierz

załącznik 5 - formularz ewidencji adresów IP

>>pobierz
Wniosek do KNF o zezwolenie na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych >>pobierz

Adresy stron internetowych naszych aplikacji.

X-Stream Trading:
https://xstream.tge.pl

SAPRI Trade:
https://sapri.tge.pl

System rozliczeniowy:
https://xstream.irgit.pl

Departament Notowań  - telefon operatorski +48 22 341 99 60


Wymagania techniczne dla stacji użytkownika

Wymagania minimalne:

CT

Komputer: brak konkretnych wymagań sprzętowych, współczesny komputer osobisty klasy PC lub laptop jest wystarczający.
Oprogramowanie: system operacyjny Windows XP (z service packiem 3) lub wyższy, oprogramowanie .NET Framework 4.0 lub wyższe, przeglądarka Internet Explorer 7 lub wyższa.
Sieć: Dostęp do internetu (zalecamy szerokopasmowy), dostępne porty 80 i 443

CCS

Komputer: brak konkretnych wymagań sprzętowych, współczesny komputer osobisty klasy PC lub laptop jest wystarczający.
Oprogramowanie: system operacyjny Windows XP (z service packiem 3) lub wyższy, oprogramowanie .NET Framework 2.0 lub wyższe, przeglądarka Internet Explorer 7 lub wyższa.
Sieć: Dostęp do internetu (zalecamy szerokopasmowy), dostępne porty 80 i 443


Wymagania zalecane:

CT

Komputer: Intel Core 2 Duo CPU 2.4 GHz, 2 GB RAM, komputer osobisty klasy PC lub laptop.
Oprogramowanie: system operacyjny Windows 7 (z service packiem 1) lub wyższy, oprogramowanie .NET Framework 4.0 lub wyższe, przeglądarka Internet Explorer 7 lub wyższa.
Sieć: Dostęp do internetu (zalecamy szerokopasmowy), dostępne porty 80 i 443


CCS

Komputer: Intel Core 2 Duo CPU 2.4 GHz, 3 GB RAM, komputer osobisty klasy PC lub laptop.
Oprogramowanie: system operacyjny Windows XP (z service packiem 3) lub wyższy, oprogramowanie .NET Framework 2.0 lub wyższe, przeglądarka Internet Explorer 7 lub wyższa.
Sieć: Dostęp do internetu (zalecamy szerokopasmowy), dostępne porty 80 i 443


Dane ewidencyjne oraz jednostki grafikowe Towarowej Giełdy Energii S.A.

Kod URB: UR_GESA_0049
Nazwa pełna: Towarowa Giełda Energii Spółka Akcyjna

Kod JG: JG_GESA_01_0364
Nazwa pełna JG: Towarowa Giełda Energii - jednostka podstawowa Zakupu
Kod OR: OR_GESA_0044
Nazwa pełna OR: Towarowa Giełda Energii Spółka Akcyjna

Kod JG: JG_GESA_02_0365
Nazwa pełna JG: Towarowa Giełda Energii - jednostka podstawowa Sprzedaży
Kod OR: OR_GESA_0044
Nazwa pełna OR: Towarowa Giełda Energii Spółka Akcyjna

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies