Kontakt Drukuj +

Towarowa Giełda Energii SA

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax +48 22 341 99 10

tge@tge.pl

Biuro Członków Giełdy

Infolinia BCG. +48 22 341 99 66*

fax +48 22 341 99 20

bcg@tge.pl 

Dział Notowań

Telefony operacyjne TGE (nadzór nad sesjami RDN, RTT, RPM i RUE)

Prowadzący sesje:

tel.dyżurny: +48 22 341 99 60*

tel.kom: +48 600 335 728

fax: +48 22 341 99 97

 dn@tge.pl

Biuro Nadzoru Rynku

(zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć na rynku giełdowym)
bnr@tge.pl

Informatyk:

tel.dyżurny: +48 22 341 99 50*

Biuro Rejestrów TGE

Infolinia: +48 22 341 99 24*

tel.kom: +48 885 885 635.

Fax: +48 22 341 99 25

rejestr@tge.pl

*Uprzejmie informujemy, że rozmowy pod tymi numerami telefonu są nagrywane

Jednocześnie informujemy, że podawane, podczas rozmów telefonicznych, dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zgłoszeń. Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa tel.: 22 341 99 12, tge@tge.pl

Kontakt w sprawie przetwarzania przez TGE danych osobowych: daneosobowe@tge.pl z dopiskiem w tytule „Ochrona danych osobowych”.

Podane,  podczas rozmowy telefonicznej, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Przetwarzanie danych jest niezbędne do obsługi Państwa zgłoszenia, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (Art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Podanie danych jest warunkiem obsługi zgłoszenia, a ich niepodanie uniemożliwi jego rozpatrzenie.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies