Rynek Towarowy Drukuj +

Dokumenty ogólne

 • Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

>>pobierz

 • Regulamin Komitetów Konsultacyjnych przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.
 • Oświadczenie Reprezentanta - Komitety Konsultacyjne TGE S.A.

>>pobierz

>>pobierz

 • Opłaty giełdowe obowiązujące od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018

>>pobierz

 • Zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej przez TGE S.A.
>>pobierz
 • Wzór umowy dla animatora rynku

>>pobierz

 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.

>>pobierz

 • Akceptacja na wysyłanie faktur w formie elektronicznej

>>pobierz

 • Szczegółowe zasady anulowania transakcji giełdowych
>>pobierz
 • załącznik 1 - wniosek o anulowanie błędnej transakcji 
>>pobierz
 • załącznik 2 - o wycofanie wniosku o anulowanie błędnej transakcji
>>pobierz
 • załącznik 3 - oświadczenie woli członka giełdy
>>pobierz
 • Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez TGE S.A.

>>pobierz

 • załącznik 1 - wniosek o przeprowadzenie szkolenia / egzaminu

>>pobierz

 • załącznik 2 - wniosek o przeprowadzenie praktycznego szkolenia

>>pobierz

 • Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Giełdy prowadzonej przez TGE S.A.

>>pobierz

 • Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A

>>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń.
>>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Dnia Bieżącego (RDB)

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń 

>>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) 

Szczegółowe warunki obrotu i rozliczeń
>>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Praw Majątkowych (RPM)

1. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia pochodzących z:

OZE
OZE (obowiązują od 1 marca 2018 r.) 
>>pobierz
>>pobierz

kogeneracji
kogeneracji (obowiązują od 1 marca 2018 r.)

>>pobierz
>>pobierz

biogazu
biogazu (obowiązują od 1 marca 2018 r.)
>>pobierz
>>pobierz
efektywności energetycznej
efektywności energetycznej (obowiązują od 1 marca 2018 r.)

uchwała Zarządu TGE w w sprawie zawieszenia ograniczenia liczby Praw Majątkowych w zleceniu dotyczącym transakcji pozasesyjnej dla PMEF (obowiązuje od 1 marca do 31 maja 2018 r.)

>>pobierz
>>pobierz>>pobierz

2. Kalendarz składania zleceń i notowań na RPM

Dla kontraktów w 2018 >>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUE)

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń >>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Terminowy Towarowy

Określenie parametrów dla wyznaczania dziennych kursów rozliczeniowych >>pobierz
Limity maksymalnej wielkości wolumenu w zleceniu dla instrumentów na RTT >>pobierz

Energia elektryczna

 • Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na energię elektryczną

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną.

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną

>>pobierz

Gaz ziemny

 • Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na gaz

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na gaz

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu sezonowych instrumentów terminowych na gaz

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na gaz

>>pobierz

Prawa Majątkowe

 • Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na prawa majątkowe
>>pobierz

Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla kontraktów terminowych w 2018

 • Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla kontraktów terminowych BASE na gaz w 2018
>>pobierz
 • Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla kontraktów terminowych BASE na energię elektryczną w 2018
>>pobierz
 • Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla kontraktów terminowych PEAK5 na energię elektryczną w 2018
>>pobierz
 • Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla kontraktów terminowych OFFPEAK na energię elektryczną w 2018
>>pobierz
 • Kalendarz notowania instrumentów terminowych na prawa majątkowe dla kontraktów terminowych na rok 2017
>>pobierz

Aukcje

Aktualizacja wniosku >>pobierz

Wniosek o otwarcie aukcji

/Wniosek o otwarcie aukcji należy złożyć nie później niż do godziny 15.00 w 4  dniu roboczym przed proponowanym terminem aukcji/

>>pobierz

___________________________________________________________________________

Rejestr Świadectw Pochodzenia

Regulamin RŚP

>>pobierz

___________________________________________________________________________

Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia

Regulamin RGP

>>pobierz

___________________________________________________________________________

Terminarz płatności dla wszystkich rynków

styczeń - grudzień 2017 >>pobierz
styczeń - grudzień 2018 >>pobierz

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies