Rynek Towarowy Drukuj +

Dokumenty ogólne

 • Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. 

>>pobierz

 • Regulamin Komitetów Konsultacyjnych przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.
 • Oświadczenie Reprezentanta - Komitety Konsultacyjne TGE S.A.

>>pobierz

>>pobierz

 • Opłaty giełdowe obowiązujące od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

>>pobierz

 • Regulamin programu Maker-Taker - obowiązuje od 01.01.2019 do 30.06.2019

>>pobierz

 • Zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej przez TGE S.A.
>>pobierz
 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A.

>>pobierz

 • Akceptacja na wysyłanie faktur w formie elektronicznej

>>pobierz

 • Szczegółowe zasady anulowania transakcji giełdowych
>>pobierz
 • załącznik 1 - wniosek o anulowanie błędnej transakcji 
>>pobierz
 • załącznik 2 - o wycofanie wniosku o anulowanie błędnej transakcji
>>pobierz
 • załącznik 3 - oświadczenie woli członka giełdy
>>pobierz
 • Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez TGE S.A.

>>pobierz

 • załącznik 1 - wniosek o przeprowadzenie szkolenia / egzaminu

>>pobierz

 • załącznik 2 - wniosek o przeprowadzenie praktycznego szkolenia

>>pobierz

 • Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Giełdy prowadzonej przez TGE S.A.

>>pobierz

 • Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Giełdy prowadzonej przez TGE S.A. - wchodzą w życie z dniem 27 maja 2019r.

>>pobierz

 • Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

>>pobierz

 • Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy
  załącznik
  2 - wniosek o utworzenie dostępów do systemu produkcyjnego
  załącznik 3 - wniosek o utworzenie dostępów do systmu testowego
  załącznik 4 - wniosek o utworzenie dostępu technicznego
  załącznik 5 - formularz ewidencji adresów IP>>idź do

___________________________________________________________________________

Animowanie rynku

Wzór umowy o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka TGE - obowiązuje od 01.02.2019 >>pobierz
Kryteria obniżenia opłat dla Członków Giełdy pełniących funkcję animatora - obowiązuje od 01.02.2019 >>pobierz
Regulamin programu Najlepszy animator - obowiązuje od 01.02.2019 do 31.12.2019 >>pobierz
Lista podmiotów pełniących funkcję animatora rynku na Towarowej Giełdzie Energii S.A. >>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń
>>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Dnia Bieżącego (RDB)

Szegółowe zasady obrotu i rozliczeń.

>>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) 

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń
>>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Praw Majątkowych (RPM)

1. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia pochodzących z:

OZE  >>pobierz

kogeneracji 

>>pobierz

biogazu  >>pobierz
efektywności energetycznej

uchwała Zarządu TGE w w sprawie zawieszenia ograniczenia liczby Praw Majątkowych w zleceniu dotyczącym transakcji pozasesyjnej dla PMEF 

>>pobierz

>>pobierz

uchwała Zarządu TGE w w sprawie zawieszenia ograniczenia liczby Praw Majątkowych w zleceniu dotyczącym transakcji pozasesyjnej na Rynku Praw Majątkowych

>>pobierz

2. Kalendarz składania zleceń i notowań na RPM

Dla kontraktów w 2019 >>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUE)

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń >>pobierz

___________________________________________________________________________

Rynek Terminowy Towarowy

Ogólne warunki konsultacji z Członkami Giełdy w sprawie ustalonego kursu równoważenia na RTT >>pobierz
Określenie parametrów dla wyznaczania dziennych kursów rozliczeniowych >>pobierz
Limity maksymalnej wielkości wolumenu w zleceniu dla instrumentów na RTT >>pobierz
Wartości ograniczenia wahań limitów cen dla zleceń oraz wartości ograniczenia wahań kursów transakcji na RTT >>pobierz

Energia elektryczna

 • Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na energię elektryczną

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na energię elektryczną

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na energię elektryczną

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na energię elektryczną 

>>pobierz

Gaz ziemny

 • Warunki obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na gaz

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu miesięcznych instrumentów terminowych na gaz

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu kwartalnych instrumentów terminowych na gaz

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu sezonowych instrumentów terminowych na gaz 

>>pobierz

 • Warunki obrotu dla programu rocznych instrumentów terminowych na gaz

>>pobierz

Prawa Majątkowe

 • Warunki obrotu dla programu instrumentów terminowych na prawa majątkowe
>>pobierz

Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla kontraktów terminowych w 2019

 • Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla kontraktów terminowych BASE na gaz w 2019
>>pobierz
 • Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla kontraktów terminowych BASE na energię elektryczną w 2019
>>pobierz
 • Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla kontraktów terminowych PEAK5 na energię elektryczną w 2019
>>pobierz
 • Kalendarz notowania instrumentów terminowych i wykonania umów dla kontraktów terminowych OFFPEAK na energię elektryczną w 2019
>>pobierz
 • Kalendarz notowania instrumentów terminowych na prawa majątkowe dla kontraktów terminowych na rok 2017
>>pobierz

Aukcje

Aktualizacja wniosku >>pobierz

Wniosek o otwarcie aukcji

/Wniosek o otwarcie aukcji należy złożyć nie później niż do godziny 15.00 w 4  dniu roboczym przed proponowanym terminem aukcji/

>>pobierz

___________________________________________________________________________

Rejestr Świadectw Pochodzenia

Regulamin RŚP

>>pobierz

___________________________________________________________________________

Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia

Regulamin RGP

>>pobierz

___________________________________________________________________________

Terminarz płatności dla wszystkich rynków

styczeń - grudzień 2019 >>pobierz

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies