Komunikaty Operacyjne (KO)

Informacje

21-09-17 Przerwa techniczna RGP

Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że w dniu 22.09.2017 (piątek) w godz. 11:00 – 12:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

15-09-17 Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że dzisiaj (15.09.2017) w godz. 14:30 – 15:30 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

11-09-17 Zaproszenie na warsztaty eksperckie – MiFID II

Towarowa Giełda Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią zapraszają na warsztaty eksperckie „MiFID II - zmiany czekające sektor elektroenergetyczny po wdrożeniu dyrektywy do polskiego ustawodawstwa”, które odbędą się 29 września br. o godz. 10:30-12:15 w ramach XIV Targów Energii w Jachrance.

więcej

04-09-17 Podsumowanie sierpnia 2017 r. na TGE - Rekordowe obroty na rynku gazu ziemnego

  • Wolumen obrotu gazem ziemnym w sierpniu był największym od października roku 2014. Łącznie wyniósł 17 381 055 MWh, o 129,1 proc. więcej niż w sierpniu roku 2016.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w sierpniu 6 401 846 MWh i był o 32,2 proc. niższy względem sierpnia roku ubiegłego.
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w sierpniu br. 3 610 575 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do sierpnia roku ubiegłego o 20,3 proc.
więcej

01-09-17 Zmiany w składzie RN i Zarządu TGE

W czwartek, 31 sierpnia 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) powołała w skład Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE) Piotra Zawistowskiego.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. oddelegowała Marka Wodnickiego, Członka Rady Nadzorczej TGE, od 1 września 2017 r. do pełnienia funkcji Członka Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

więcej

02-08-17 Podsumowanie lipca 2017 r. na TGE

Rekordowe obroty na rynku gazu ziemnego oraz wzrost obrotów na rynku energii elektrycznej

•    Wolumen obrotu gazem ziemnym w lipcu był dotychczas największym w roku 2017 r. Łącznie wyniósł 15 131 007 MWh, o 225,7 proc. więcej niż w lipcu roku 2016.
•    Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w lipcu 8 643 035 MWh i był o 2,6 proc. wyższy względem lipca roku ubiegłego.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lipcu br. 4 875 805 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do lipca roku ubiegłego o 59,9 proc.

więcej

24-07-17 Krajowe Organy Regulacyjne zatwierdziły Plan MCO

Z radością informujemy, że w wyniku długotrwałej wymiany zdań i współpracy pomiędzy Wyznaczonymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) a Krajowymi Organami Regulacyjnymi (Regulatorzy), dwudziestego szóstego czerwca 2017 wszyscy Regulatorzy zatwierdzili Plan MCO, określający wszystkie kroki konieczne, by utworzyć Europejską funkcję Operatora Łączenia Rynków, a co za tym idzie – zintegrować rynki dnia następnego i rynki dnia bieżącego energii elektrycznej.  

W kwietniu 2016 Komitet NEMO, reprezentujący wszystkich siedemnastu NEMO funkcjonujących w Europie, przekazał Plan MCO wszystkim Krajowym Organom Regulacyjnym celem zatwierdzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r., ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (“Rozporządzenie CACM”).

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies