Komunikaty Operacyjne (KO)

Informacje

08-11-18 Notowania w dniu 12 listopada 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy, Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanawia w tym dniu zawiesić notowania na Rynku Terminowym Towarowym oraz Rynku Praw Majątkowych.

więcej

07-11-18 Podsumowanie działalności TGE w październiku 2018 r. Najlepsze wyniki na rynkach energii i gazu od 2014 r.

  • Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2018 osiągnął na koniec października wartość 188 043 426 MWh, przekraczając rekordowy do tej pory roczny wolumen obrotu, który przypadł na rok 2014 (186 800 654 MWh). Ostatni miesiąc zakończył się wynikiem 29 277 668 MWh, co oznacza wzrost o 122,3 proc. w stosunku do października roku 2017.
  • Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 21 224 180 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,0 proc. i stanowi do tej pory najlepszy wynik w roku 2018 oraz zarazem najlepszy od 4 lat (23 990 245 MWh w październiku 2014 r.).
  • Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 978 858 MWh, a więc o 11,3 proc. więcej niż w październiku roku ubiegłego.
więcej

06-11-18 Kolejny rekord w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia Wolumen obrotu gwarancjami w październiku wyniósł 3,76 TWh

  • Towarowa Giełda Energii uruchomiła Rejestr Gwarancji Pochodzenia 3 listopada 2014 r. W Rejestrze odbywa się obrót polskimi gwarancjami pochodzenia, które są dokumentami potwierdzającymi odbiorcy końcowemu źródło pochodzenia wytworzonej w nim określonej ilości energii elektrycznej.
  • Październik br. był miesiącem rekordowym pod względem wolumenu obrotu gwarancjami pochodzenia, który wyniósł 3,76 TWh. Dla porównania rok 2017 zakończył się wynikiem 2,55 TWh.
  • Łączny wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia od początku istnienia Rejestru wynosi 14,57 TWh, natomiast do odbiorcy końcowego przekazano 11,44 TWh gwarancji.
  • Rejestr Gwarancji Pochodzenia skupia obecnie 423 użytkowników.
więcej

06-11-18 Realizacja kontraktów na Rynku Terminowym Towarowym w dniu 12 listopada 2018 r. r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 5 listopada 2018 r. podjął decyzję, iż w związku z planowanym ustanowieniem 12 listopada br. dniem wolnym od pracy, dzień ten będzie traktowany jako dzień roboczy na potrzeby rozumienia „Terminu wykonania” zdefiniowanego w Załączniku nr 2 i 3 do następujących Warunków obrotu dla instrumentów terminowych na energię elektryczną.

więcej

02-11-18 Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że w dniu 02.11.2018 (piątek) w godz. 14:00 – 14:30 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia.
Za utrudnienia przepraszamy.

31-10-18 Wyniki konkursu na nazwę portalu analitycznego

Uprzejmie informujemy, że dnia 30-10-2018 r. Zarząd TGE rozstrzygnął przeprowadzany w ramach ankiety „Badanie satysfakcji Klienta z publikacji TGE” konkurs na nazwę portalu informacyjnego.

więcej

30-10-18 TGE wprowadza dodatkowe mechanizmy zmniejszające ryzyko rynkowe uczestników

  • 30 października br. Towarowa Giełda Energii wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wahań cen w zleceniach oraz wahań kursów transakcyjnych dla instrumentów będących w obrocie na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie energii elektrycznej i gazu.
  • TGE planuje także wdrożenie nowego narzędzia, tzw. „Fast Market” skierowanego do animatorów rynku.
  • Wprowadzane przez Giełdę zmiany mają za zadanie ustabilizowanie wahań cen oraz ograniczenie ryzyka rynkowego uczestników.
więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies