Listopad 2014 Drukuj +

21-11-14 Europex members approve a new Strategy for the Association

Brussels, 20 November 2014- During the General Assembly meeting in Krakow on the 30th of October, Europex’s members unanimously adopted a new high level Strategy for the European association of Energy Exchanges (“Europex”).

więcej

19-11-14 Podsumowanie października 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w październiku 2014 r. na rynku gazu wyniósł 23 990 245 MWh. Oznacza to spadek o 0,32% w skali miesiąca oraz 163-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 1 403 709 MWh – wzrost o 112,35 proc. w skali m/m oraz 32-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku terminowym w październiku br. odnotowano wolumen obrotu na poziomie 22 586 536 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 218 razy (o 21 776 proc.), natomiast w odniesieniu do września br. zmniejszyły się o 3,5%.
więcej

19-11-14 Podsumowanie października 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w październiku 2014 r. wyniósł 20 487 782  MWh, co oznacza wzrost o 14,87% w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość  2 065 663  MWh – wzrost o 6,25 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 194,79 PLN/MWh – spadek w skali m/m o 7,13 PLN.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 18 412 703  MWh – wzrost o 15,89 proc. w skali rok do roku
więcej

14-11-14 W dniu 18 listopada br. zawieszony zostanie obrót na RUE

W dniu 18 listopada br. zawieszony zostanie obrót na RUE. Przyczyną zawieszenia jest komunikat Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o przerwie technicznej w funkcjonowaniu Rejestru Unii.

więcej

03-11-14 ENEA Trading została animatorem na TGE

ENEA, poprzez swoją spółkę handlu hurtowego, podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii na pełnienie funkcji animatora w zakresie instrumentów na energię elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym. Współpraca rozpoczyna się od dzisiaj. Jej celem jest zwiększenie płynności animowanych instrumentów oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy TGE i ENEA, jedną z czołowych grup energetycznych w Polsce.

więcej

03-11-14 Towarowa Giełda Energii S.A. uruchomiła Rejestr Gwarancji Pochodzenia


Towarowa Giełda Energii od 3 listopada br. umożliwia obrót polskimi gwarancjami pochodzenia. Są to nowe instrumenty wsparcia odnawialnych źródeł energii, mające na celu ujawnienie odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle energii. Towarowa Giełda Energii przyjęła już pierwszych Członków do Rejestru, łącznie 11 firm.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies