Zmiana Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń na RDN Drukuj +

Informujemy, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 101 ust. 3 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., zatwierdził zmiany w "Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego"

Powyższe zmiany związane są z wprowadzeniem zapisów regulujących zasady postępowania na instrumencie RDS przy zmianie czasu z letniego na zimowy – 25h i zmianą harmonogramu sesji dla RDS, polegającą na przesunięciem bramki otwarcia rynku z 11:00 na 10:35.  Zmiany wchodzą w życie z dniem 26 października 2011 roku.

Tekst jednolity zawierający powyższe zmiany jest dostępny w zakładce "O giełdzie > Regulacje".

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies