TGE uhonorowana tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł” Drukuj +

 Towarowa Giełda Energii została wyróżniona przez redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu gospodarczego WNP.pl tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł”. Tytuł ten przyznano TGE za nadanie tempa przełomowym zmianom na rynku energii i gazu. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 17 lutego 2014 r. w warszawskim hotelu Sheraton podczas Gali kończącej Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

Redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu Wnp.pl należące do Grupy PTWP przyznają tytuły „Tego, który zmienia polski przemysł” firmom, instytucjom oraz osobom publicznym za działania, które miały największy wpływ na przemiany ekonomiczne w Polsce w minionym roku.

Towarowa Giełda Energii została wyróżniona tym tytułem za nadanie tempa przełomowym zmianom na rynku energii i gazu. Kolegium redakcyjne podkreśliło, że Towarowa Giełda Energii odgrywa znaczącą rolę w przyspieszaniu korzystnych dla całej gospodarki procesów liberalizacji rynków energii i gazu, czyniąc je przejrzystymi i stwarzając nowe możliwości dla sprzedawców i odbiorców.

Podczas uroczystej Gali tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” odebrał Prezes Zarządu TGE Ireneusz Łazor, który powiedział: - Rok 2013 rok był dla nas wyjątkowy, mieliśmy do czynienia z rekordową płynnością oraz rekordowym obrotem energią elektryczną na TGE. Te wyniki są rezultatem konsekwentnie podejmowanych przez nas działań na rzecz wzrostu Giełdy, a także bezpieczeństwa zawieranych na niej transakcji. Przyznany tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” to dla nas cenne wyróżnienie oraz zobowiązanie do aktywności na rzecz dalszego tworzenia konkurencyjnych i transparentnych rynków energii i gazu. Dedykuję tę nagrodę wszystkim uczestnikom Towarowej Giełdy Energii, ponieważ bez nich ten rynek by nie istniał.

Miniony rok był najlepszym rokiem w historii Towarowej Giełdy Energii, podczas którego Giełda zanotowała rekordowe wzrosty na rynkach energii elektrycznej. Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2013 roku na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE, wyniósł 176 553 688 MWh, co oznacza wzrost o 33,76 proc. w porównaniu do 2012 roku. Produkcja energii w Polsce w zeszłym roku osiągnęła wartość 162 501 GWh, natomiast całkowite zużycie energii 157 980 GWh. Obroty na TGE stanowią zatem szacunkowo 108,64 proc. wytworzonej energii w 2013 roku w Polsce i 111,75 proc. jej łącznego zużycia.

TGE aktywnie angażowała się również w proces zmian na rynku błękitnego paliwa informując o koniecznych krokach, które trzeba podjąć, by rozwijać konkurencję na rynku gazu. Równolegle wprowadzono na parkiet giełdowy instrumenty pozwalające na sukcesywny wzrost obrotów w aktualnie istniejących warunkach prawnych i rynkowych.

Laureatami tytułów „Tego, który zmienia polski przemysł” za rok 2013 oprócz TGE zostali: Grupa PKP, Track Tec i Jarosław Pawluk, PKN Orlen i Jacek Krawiec, Work Service, REC Global, Budimex, Bank Gospodarstwa Krajowego, Janusz Lewandowski oraz wyróżnienie specjalne dla wydarzenia jakim było przystąpienie Polski do UE i jej rozszerzenie o pozostałe kraje – Jerzy Buzek i Leszek Miller.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies