Zmiany na Rynku Terminowym Towarowym dla energii elektrycznej i gazu Drukuj +

W dniu 10 lipca 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanowił o dokonaniu następujących zmian na Rynku Terminowym Towarowym:

  • wprowadzenie do obrotu giełdowego tygodniowych instrumentów terminowych na gaz
  • zmiana Warunków Obrotu dla instrumentów terminowych na energię elektryczną oraz gaz
  • zmiana Kalendarza notowania instrumentów terminowych na gaz i wykonania umów dla kontraktów terminowych na gaz

Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 29 lipca 2014 r.

Wprowadzenie do obrotu na Rynku Terminowym Towarowym tygodniowych instrumentów terminowych na gaz
W odpowiedzi na oczekiwania oraz sugestie uczestników rynku dotyczące giełdowego handlu gazem, Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A.  podjął decyzję o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na Rynku Terminowym Towarowym instrumentów tygodniowych terminowych na gaz. Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń zostały określone w Warunkach obrotu dla programu tygodniowych instrumentów terminowych na gaz.
 
W związku z uruchomieniem nowych instrumentów z dniem 29 lipca 2014 r. zmianie ulegnie Kalendarz notowania instrumentów terminowych na gaz i wykonania umów dla kontraktów terminowych na gaz.

Zmiany dotyczące Warunków obrotu na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na energię elektryczną oraz gaz.

Zmiana Warunków obrotu dla instrumentów terminowych na energię elektryczną oraz Warunków obrotu dla instrumentów terminowych na gaz polega na uwzględnieniu nowego brzmienia Szczegółowych Zasad Rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

Warunki obrotu oraz Kalendarz notowania instrumentów terminowych na gaz i wykonania umów dla kontraktów terminowych na gaz, w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej TGE w zakładce REGULACJE.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies