PGNiG Obrót Detaliczny w gronie członków TGE Drukuj +

Informacja prasowa

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny została bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii. PGNiG Obrót Detaliczny będzie kupować paliwo na giełdzie i sprzedawać je klientom zużywającym mniej niż 25 mln m3 gazu rocznie, w tym wszystkim gospodarstwom domowym.

„Uzyskanie statusu członka Towarowej Giełdy Energii przez PGNiG OD to z jednej strony krok w kierunku rzeczywistej liberalizacji rynku gazu w Polsce, z drugiej zaś początek uzyskania niezależności operacyjnej Spółki. Jako nowy podmiot, staliśmy się od tego momentu jednym z wielu dostawców paliwa gazowego do odbiorców detalicznych. Będąc jednak spółką wyodrębnioną ze struktur dotychczasowego podmiotu dominującego, nadal zachowujemy znaczny udział w rynku” – powiedział Tomasz Bukowski, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Dzięki przyjętej nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne i zawarciu w niej zapisu o tzw. sukcesji generalnej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskało możliwość automatycznego przeniesienia umów z odbiorcami na spółkę obrotu detalicznego. Zmiana organizacyjna wewnątrz PGNiG S.A. polega na rozdzieleniu sprzedaży detalicznej gazu od hurtowej i jednoczesnym przeniesieniu handlowej obsługi klienta detalicznego (w tym gospodarstw domowych) do nowej spółki. Pozostali odbiorcy - przedsiębiorstwa takie jak zakłady chemiczne czy spółki energetyczne - będą nadal obsługiwani przez PGNiG S.A.

„Obecnie zabezpieczanie pozycji kontraktowych realizowane jest poprzez Dom Maklerski, co pozwoliło nam uruchomić działalność operacyjną z dniem 1 sierpnia 2014r. Naturalnym krokiem było podjęcie działań zmierzających do uzyskania bezpośredniego dostępu do rynku giełdowego jako członek TGE. Naszą satysfakcję wzbudziły też inicjatywy Towarowej Giełdy Energii wprowadzające szereg nowych instrumentów zapewniających elastyczność kontraktacji zarówno na rynkach terminowych, jak i rynkach dnia bieżącego i następnego. Liczymy na to, że Giełda będzie nadal elastycznie reagowała na potrzeby uczestników rynku w  tym zakresie” – dodaje Tomasz Bukowski.

„Proces liberalizacji rynku gazu związany jest z istotnymi wydarzeniami, takimi jak: uruchomienie parkietu giełdowego, czy ustawowe wprowadzenie obowiązku sprzedaży paliwa. Rozpoczęcie działalności PGNiG Obrót Detaliczny to kolejny krok milowy w tym procesie. Dzięki dobrej współpracy udało nam się wypracować produkty, które jestem przekonany, pozwolą na elastyczną działalność firmy dostarczającej gaz do ogromnej większości klientów w Polsce” - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

W pierwszym półroczu 2014 r. obroty na instrumentach z dostawą gazu wzrosły ponad jedenastokrotnie, w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu wyniósł 5 218 622 MWh, a w roku poprzednim 464 648 MWh. Na rynku terminowym gazu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wolumen obrotów wyniósł - 4 828 387 MWh, natomiast na rynku spot - 390 235 MWh.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies