Kolejne dane z rynku węgla na Giełdowej Platformie Informacyjnej, prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii Drukuj +

Informacja prasowa

Towarowa Giełda Energii kontynuuje projekt publikacji informacji dotyczących rynku węgla na Giełdowej Platformie Informacyjnej (www.gpi.tge.pl). Kolejnym przedsięwzięciem, będącym efektem współpracy z Agencją Rynku Energii (ARE), jest prezentacja cen węgla w formie wskaźników cenowych zakupu węgla energetycznego przez wytwórców, według danych, którymi dysponuje ARE. Nowe wskaźniki są uzupełnieniem publikowanych indeksów cen węgla PSCMI - zawierają dodatkowo koszt transportu węgla z kopalni do elektrowni.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników rynku na informacje cenowe, pozwalające na szacowanie i porównywanie kosztów produkcji i zbytu węgla od polskich i światowych producentów i dostawców.

Wskaźniki, których publikację rozpoczęła TGE, wyznaczane będą kwartalnie przez Agencję Rynku Energii na zlecenie TGE, na podstawie danych pochodzących od wytwórców energii elektrycznej. Wskaźniki cenowe będą publikowane kwartalnie w dwóch jednostkach: PLN za tonę węgla i PLN za Gigajoule.

Wskaźnik cenowy węgla energetycznego zużywanego do produkcji energii (PLN/tona) obliczony jest jako średnia, ważona wolumenem zakupu, cena jednej tony węgla kamiennego energetycznego przeznaczonego do wytwarzania energii elektrycznej (iloraz wartości zakupu węgla energetycznego, bez podatku VAT i akcyzy wraz z kosztami transportu z kopalni do elektrowni i ilości węgla zakupionego przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej)

Wskaźnik cenowy węgla energetycznego zużywanego do produkcji energii (PLN/GJ) obliczony jest jako średnia, ważona wolumenem zakupu, cena jednego Gigajoula energii zawartej w węglu kamiennym energetycznym, przeznaczonym do wytwarzania energii elektrycznej (iloraz wartości zakupu węgla energetycznego, bez podatku VAT i akcyzy wraz z kosztami transportu z kopalni do elektrowni i ilości zakupionego węgla, podzielony przez średnią kaloryczność węgla zużytego przez jednostki wytwórcze).

Różnica pomiędzy dotychczas publikowanymi na GPI indeksami PSCMI, a nowymi wskaźnikami wynika ze składowych ceny – kosztów. Indeksy są ustalane z wykorzystaniem cen loco kopalnia, a nowy wskaźnik cenowy zawiera dodatkowo koszt transportu węgla z kopalni do elektrowni. W obydwu przypadkach prezentowane wartości nie zawierają podatku VAT i akcyzy.

Pobierz (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies