Towarowa Giełda Energii dokonała rejestracji cenowego indeksu węgla PSCMI jako znaku towarowego Drukuj +

Towarowa Giełda Energii dokonała rejestracji znaku towarowego PSCMI (Polish Steam Coal Market Index) w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem 013258744, tym samym uzyskując ochronę na terytorium Unii Europejskiej, na dziesięcioletni okres tj. do dnia 15 września 2024 r.

Rejestracja znaku towarowego PSCMI wiąże się z publikowaniem od 1 października 2014 roku, przez TGE wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu, indeksów wzorcowego węgla energetycznego sprzedawanego przez kopalnie, spółki węglowe na rynku krajowym producentom energii elektrycznej i ciepła. Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post, którymi dysponuje katowicki oddział ARP S.A., realizując w imieniu Ministra Gospodarki Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”.

Obecnie Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego (Polish Steam Coal Market Index)  to publikacja dwóch indeksów. Indeks PSCMI®1 odzwierciedla poziom cen miałów energetycznych określonej klasy w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej, natomiast Indeks PSCMI®2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych oraz pozostałych odbiorców krajowych. Wskaźniki obliczane są jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu. Cena produktu miesięcznego ustalana jest jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym. Szczegółowa specyfikacja węgla objętego indeksami znajduje się na stronie internetowej TGE.

Publikacje są dostępne na portalu Polski Rynek Węgla (www.polskirynekwegla.pl) przygotowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz równolegle na Giełdowej Platformie Informacyjnej (www.gpi.tge.pl) prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii.

 

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies