Do grona członków Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) TGE dołączyły kolejne firmy Drukuj +

Informacja prasowa

Już 4 listopada 2015 r. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) zamierza uruchomić Rynek Instrumentów Finansowych. We wrześniu br. status członka nowego rynku uzyskały dwa domy maklerskie: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Dom Maklerski Noble Securities S.A. W październiku br., kolejne spółki pozytywnie przeszły proces aplikacji o uczestnictwo w RIF, należą do nich PGE Dom Maklerski, IRL Polska Sp. z o.o., DUON Marketing and Trading S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Towarowa Giełda Energii od lat umacnia swoją pozycję jako największej platformy handlowej na rynku energii i surowców energetycznych w Polsce. Kompleksowa oferta sprawia, że członkowie giełdy mogą w jednym miejscu handlować energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi oraz uprawnieniami do emisji CO2, a od listopada br. ten zakres zostanie uzupełniony o rynek finansowy. Dla TGE jest to komfortowe rozwiązanie, ponieważ pozwala na organizację polityki energetycznej uczestników rynku w jednym miejscu. Wprowadzenie kontraktów terminowych ma zwiększyć wolumen obrotów energią na TGE.

„Celem stałego poszerzania oferty produktowej TGE jest przyciągnięcie nowych uczestników rynku, w tym instytucji finansowych, które dostarczą kapitał do budowania płynności. Dlatego uruchomienie RIF jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez TGE. Cieszy nas fakt, że grono firm zainteresowanych udziałem w RIF się powiększa”– powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych TGE są krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek, w tym także przedsiębiorstwa energetyczne, jeżeli spełniają warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym.  Oferta RIF jest skrojona na miarę potrzeb, które zostały zidentyfikowane w trakcie szeregu konsultacji TGE z rynkiem, w tym ankiety dotyczącej budowy i zasad funkcjonowania nowo tworzonego rynku.

Pochodne instrumenty finansowe dostępne na TGE umożliwią przede wszystkim:

  • organizację polityki energetycznej w jednym miejscu
  • zabezpieczenie przed ryzykiem zmian cen energii – inwestorzy uzyskają długoterminową możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen energii bez konieczności zajmowania pozycji na rynku fizycznym.
  • efektywniejsze zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym na rynku energii
  • dostęp do instrumentu finansowego także dla podmiotów finansowych
  • zwiększenie atrakcyjności polskiego rynku oraz nowe możliwości dla jego uczestników.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks TGe24 określanego na podstawie transakcji zawartych podczas I fixingu na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej. Rozliczenie i rozrachunek transakcji zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych TGE odbywać się będzie na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGiT).

Towarowa Giełda Energii od września br. prowadzi regularne szkolenia i egzaminy dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych. Dotychczas uprawnienia maklera otrzymało 16 osób. Makler Giełdowy jest osobą reprezentującą oraz upoważnioną do zawierania transakcji giełdowych w imieniu Członków Giełdy. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym upoważnia do wpisania przedstawiciela Członka Giełdy na listę Maklerów Giełdowych na RIF.

Szczegółowe Zasady Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych oraz Warunki Obrotu dla kontraktów futures na energię elektryczną, znajdują sią na stronie TGE: http://tge.pl/pl/492/dokumenty-do-pobrania-regulacje

Szczegółowy harmonogram szkoleń i egzaminów dostępny jest pod adresem: http://tge.pl/pl/516/szkolenia

Komunikat prasowy (pdf) >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies