Rynek Uprawnień do Emisji CO2 Drukuj +

Rynek Uprawnień do Emisji (RUE) Jest integralną częścią krajowego i europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2. Funkcjonuje od 19 września 2006 roku. Przeznaczony jest dla instalacji uczestniczących w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 i wszystkich podmiotów zainteresowanych ich obrotem.

Charakterystyka RUE:

  • Notowania odbywa się dwa razy w tygodniu (we wtorek i w czwartek)  w systemie kursu jednolitego, w systemie notowań ciągłych oraz transakcji pozasesyjnych
  • Składa się z linii notowań kontraktów SPOT (CO2-2012) na dostawę uprawnień do emisji CO2 w ramach krajowego i wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies