Rynek Terminowy Towarowy Drukuj +

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej został uruchomiony 19 listopada 2008 roku i umożliwia zawieranie transakcji standardowymi produktami terminowymi na dostawę energii elektrycznej w jednakowej ilości energii w kazdej godzinie wykonania kontraktu.

Od 20 grudnia 2012 r. TGE w ramach funkcjonującego Rynku Terminowego Towarowego prowadzi obrót kontraktami terminowy z fizyczną dostawą gazu ziemnego. Rynek ten daje mozliwość zawierania transakcji standardowymi produktami terminowymi na dostawę gazu ziemnego w stałej ilości w godzinach realizacji na okresy miesięczne, kwartalne i roczne. W obrocie znajdują się kontrakty z dostawą gazu przez 24 godziny na dobę.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies