Konkurs dla Mediów Drukuj +

5 marca 2019 r.

Rusza V edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

•    5 marca br. startuje piąta już edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”, którego niezmiennym celem jest rozwijanie debaty publicznej na temat funkcjonowania rynków energii oraz wyróżnienie dziennikarzy konsekwentnie edukujących społeczeństwo w tym obszarze.
•    Patronat Honorowy nad Konkursem objęło Ministerstwo Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
•    Partnerami Konkursu zostały następujące instytucje: TAURON Polska Energia S.A. (Partner strategiczny), GAZ-SYSTEM S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe  i Gazownictwo S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

„Jako Minister Energii po raz kolejny obejmuję patronatem honorowym Konkurs dla mediów „Platynowe Megawaty”. Wyjaśnianie zawiłości i detali procesów zachodzących   na   rynkach   energii w kontekście życia gospodarczego, społecznego i politycznego to właśnie domena i zadanie dziennikarzy. Pełnicie Państwo nie tylko rolę informacyjną, ale przede wszystkim edukacyjną. Życzę Państwu powodzenia i osiągnięcia świetnych wyników w Konkursie” – powiedział Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Od pięciu lat Towarowa Giełda Energii wraz z Partnerami nagradza „Platynowym Megawatem” dziennikarzy, którzy przekazują społeczeństwu wiedzę na temat rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych. Konkurs stanowi zwieńczenie ich całorocznej pracy, a także jest motywacją do dalszego angażowania się w popularyzację trudnych zagadnień energetycznych.

„Jesteśmy dumni, że inicjatywa, którą realizujemy wspólnie z Partnerami już od pięciu lat, nieustannie inspiruje dziennikarzy do podejmowania i opisywania zawiłych oraz ważnych kwestii dotyczących rynków energii. To pokazuje, że postawione przez nas cele udało się osiągnąć. Branża energetyczna to trudna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina, zmieniają się regulacje krajowe i europejskie, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie rynku oraz jego strukturę. W związku z tym ważny jest nie tylko przekaz informacji ale także ich rzetelność. Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom Konkursu“ – powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Konkurs został zainicjowany przez Towarową Giełdę Energii w 2014 roku. Od tego czasu inicjatywa zgromadziła wokół swojej idei znakomite grono Partnerów związanych z branżą energetyczną. W Kapitule jubileuszowej edycji Konkursu zasiądą przedstawiciele instytucji, którzy wyznaczają kierunki rozwoju tego sektora, są to: TAURON Polska Energia, GAZ-SYSTEM S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Partnerem strategicznym V edycji Konkursu została, jak przed rokiem, spółka TAURON Polska Energia. Patronat Honorowy nad plebiscytem, niezmiennie, objęło Ministerstwo Energii oraz  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zasady udziału

Konkurs adresowany jest do dziennikarzy mediów ogólnopolskich, regionalnych oraz branżowych. Do Konkursu mogą być zgłoszone materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, poświęcone zagadnieniom z rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych
w Polsce.

Rejestracja uczestników konkursu rozpocznie się 5 marca 2019 r., a zakończy 4 kwietnia 2019 r. Nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze – autorzy publikacji, kolegia redakcyjne gazet, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także Członkowie Kapituły Konkursu oraz Członkowie TGE.

Laureatów plebiscytu wyłoni Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą Przedstawiciele Patronów Honorowych oraz Partnerów Konkursu. Nadesłane materiały zostaną ocenione pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych. W ramach piątej edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty” wyróżnieni zostaną dziennikarze w następujących kategoriach:

•    Dziennikarz Roku 2018
•    Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy w roku 2018 o rynku energii elektrycznej
•    Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy w roku 2018 o rynku gazu
•    Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy w roku 2018 rynku certyfikatów.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: https://www.tge.pl/pl/467/regulamin

Komunikat prasowy (pdf).

____________________________________________________________________

28 marca 2018 r.

Już po raz czwarty dziennikarze zawalczą o prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata”

 • 28 marca br. rusza IV edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”, którego celem jest wyróżnienie dziennikarzy konsekwentnie edukujących społeczeństwo w zakresie liberalizacji sektora energetycznego.
 • Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami Konkursu zostały następujące instytucje: TAURON Polska Energia S.A. (Partner strategiczny), PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., GAZ-SYSTEM S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.


Konkurs zainicjowany przez Towarową Giełdę Energii w 2014 r. stanowi zwieńczenie całorocznej pracy dziennikarzy, którzy konsekwentnie i rzetelnie edukują społeczeństwo w zakresie funkcjonowania sektora energetycznego, w tym w szczególności w zakresie rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz praw majątkowych. W Kapitule Konkursu zasiądą przedstawiciele instytucji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian na tych rynkach: PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., GAZ-SYSTEM S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Partnerem strategicznym IV edycji Konkursu została spółka TAURON Polska Energia. Patronat Honorowy nad plebiscytem, podobnie jak w ubiegłych latach, objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

„Współczesna energetyka zmienia się w niespotykanym od dziesięcioleci tempie.
Z jednej strony pojawiają się zupełnie nowe problemy związane z innowacjami, elektromobilnością czy cyfryzacją, z drugiej zmiany w otoczeniu regulacyjnym wymagają głębokiej wiedzy nie tylko z dziedziny prawa energetycznego. Rzetelna i fachowa praca dziennikarzy jest dla nas wartościowym źródłem informacji, z którego korzystamy
w naszej codziennej pracy,
a ponadto stanowi inspirację do podejmowania nowych inicjatyw” – mówi Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

„Przed nami czwarta odsłona Konkursu, którą realizujemy we współpracy z naszymi Partnerami. Jest to dowód na to, że branży energetycznej zależy na rzetelności przekazywanych treści, czujemy się współodpowiedzialni za rozwój sektora, którego jesteśmy częścią.  Razem chcemy promować takie dziennikarstwo, które w przypadku energetyki wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także umiejętności przekazania jej czytelnikom” -  powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Zasady udziału

Konkurs skierowany jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych oraz branżowych. Do konkursu mogą być zgłoszone materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poświęcone zagadnieniom z rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych w Polsce.

Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą Przedstawiciele Patronów Honorowych oraz Partnerów Konkursu, wyłoni laureatów plebiscytu.  Nadesłane materiały zostaną ocenione pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych. W ramach czwartej edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty” wyróżnieni zostaną dziennikarze w następujących kategoriach:

 • Dziennikarz Roku 2017
 • Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy o rynku energii elektrycznej w roku 2017
 • Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy o rynku gazu w roku 2017
 • Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy o rynku praw majątkowych w roku 2017


Rejestracja uczestników konkursu rozpocznie się 28 marca 2018 r., a zakończy 25 kwietnia 2018 r. Nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze – autorzy publikacji, kolegia redakcyjne gazet, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także Członkowie Kapituły Konkursu oraz Członkowie TGE.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: https://www.tge.pl/pl/467/regulamin

Komunikat prasowy (pdf)

 

____________________________________________________________________

21 czerwca 2017

III edycja Konkursu dla mediów – Platynowe Megawaty rozstrzygnięta

•    20 czerwca br. Towarowa Giełda Energii ogłosiła wyniki III edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”.
•    Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami konkursu zostały instytucje posiadające realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Partner Strategiczny, PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., GAZ-SYSTEM S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

20 czerwca br. TGE uhonorowała dziennikarzy, którzy poprzez swoje publikacje, w sposób konsekwentny i rzetelny edukują społeczeństwo w zakresie liberalizacji energetyki oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych.

- Budowanie świadomości społeczeństwa, tłumaczenie zrozumiałym i prostym językiem zawiłości procesów zachodzących w energetyce jest kluczowe, aby konsekwentnie realizować politykę energetyczną państwa. Dlatego też Ministerstwo Energii wspiera inicjatywy, takie jak Konkurs Platynowe Megawaty skierowany do mediów, które przyczyniają się do edukowania szerokiego grona odbiorców energii – powiedział Edward Słoma, Przewodniczący Kapituły Konkursu, Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii.

Wśród wyróżnionych „Platynowym Megawatem” znaleźli się:

•    Justyna Piszczatowska z Redakcji WysokieNapiecie.pl, która otrzymała tytuł Dziennikarza Roku 2016 oraz Wyróżnienie za najlepszą publikację o rynku energii elektrycznej w roku 2016,
•    Wyróżnienie za najlepszą publikację o rynku gazu w roku 2016 przypadło Wojciechowi Jakóbikowi z BiznesAlert.pl
•    Laureatką Wyróżnienia za najlepszą publikację o rynku praw majątkowych w roku 2016, została Malgorzata Dragan z Polskiej Agencji Prasowej.

- GAZ-SYSTEM wraz z Kapitułą i Partnerami Konkursu Platynowe Megawaty realizuje tę samą strategię. Ta strategia to budowanie nowej perspektywy rozwoju dla polskiego rynku energetyki. Realnej zmiany nie osiągniemy bez obiektywnych i rzetelnych dziennikarzy, dbających o wysokie standardy dziennikarstwa i merytoryczną debatę – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Kapituła, w skład której weszli Przedstawiciele Patronów Honorowych oraz Partnerów Konkursu, z wnikliwością oceniła 37 publikacji pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych.

- Edukacja rynku, szczególnie w tak trudnej branży jak energetyka, powinna być priorytetem jej uczestników. Cieszymy się, że wspólnie z Partnerami mamy możliwość promowania profesjonalnego dziennikarstwa. Od mediów w dużej mierze zależy poziom wiedzy i zrozumienia zmian, które zachodzą na rynku. To właśnie dziennikarze są dla nas codziennym źródłem informacji, które analizujemy i wykorzystujemy w naszej pracy każdego dnia. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy przystąpili do Konkursu – powiedział dr Paweł Ostrowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Plebiscyt jest częścią przedsięwzięcia „Platynowe Megawaty”, organizowanego przez Towarową Giełdę Energii od 2010 roku. Nagrody przyznawane są cyklicznie najaktywniejszym spółkom oraz maklerom na giełdowym, hurtowym rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych. W 2014 roku organizator rozszerzył inicjatywę o Konkurs dla mediów, którego celem jest rozwijanie debaty publicznej i szerzenie wiedzy z zakresu energetyki, gazownictwa oraz efektywności energetycznej.

Informacja prasowa (pdf).

____________________________________________________________________

20 marca 2017 r.

Towarowa Giełda Energii ogłasza trzecią edycję Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”

•    20 marca br. startuje trzecia edycja Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy podejmujących tematykę konkurencji na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych.
•    Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami konkursu zostały instytucje posiadające realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (Partner strategiczny), PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., GAZ-SYSTEM oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Celem konkursu zainicjowanego w 2014 r. przez Towarową Giełdę Energii jest wyróżnienie dziennikarzy, którzy konsekwentnie edukują społeczeństwo w zakresie liberalizacji sektora energetycznego. W ramach trzeciej edycji konkursu, Platynowe Megawaty wyróżnieni zostaną dziennikarze w następujących kategoriach:

•    Dziennikarza Roku 2016,
•    Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2016 o rynku energii elektrycznej,
•    Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2016 o rynku gazu,
•    Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2016 o rynku praw majątkowych.

- Urząd Regulacji Energetyki od pierwszej edycji, bez wahania objął Patronatem Honorowym przedsięwzięcie „Platynowych Megawatów” pod auspicjami Towarowej Giełdy Energii. Konkurs stanowi jedynie, a może aż, zwieńczenie całorocznej, planowej pracy, dając niepowtarzalną możliwość systematycznego i przekrojowego spojrzenia na rynek elektroenergetyki i mediów.  Jest to narzędzie nie do przecenienia w codziennej pracy całego sektora. To dzięki współpracy sektora energetycznego i mediów tworzy się wizerunek tego rynku wśród szerokiej opinii publicznej. Mam nadzieję, że trzecia edycja będzie chlubną kontynuacją poprzednich – powiedział Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zasady udziału

Konkurs skierowany jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych, którzy zgłoszą materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, poświęcone zagadnieniom z rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych w Polsce.

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła, w skład której wchodzą Przedstawiciele Patronów Honorowych oraz Partnerów konkursu. Eksperci ocenią nadesłane materiały pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych.

„Jako największa firma energetyczna i jedno z największych polskich przedsiębiorstw mamy świadomość roli mediów w wyjaśnianiu opinii publicznej złożonych procesów sektora energetycznego funkcjonującego w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Wyzwania stojące przez energetyką w zakresie dywersyfikacji miksu energetycznego, emisyjności, konkurencyjności w regionie i elastyczności samego systemu, potrzebują rzetelnej i twórczej debaty publicznej, a tę trudno sobie wyobrazić bez znaczącej roli mediów. Ceniąc profesjonalne dziennikarstwo życzę uczestnikom konkursu, aby ze swojej codziennej pracy czerpali także mnóstwo radości i satysfakcji” – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rejestracja uczestników konkursu rozpocznie się 20 marca 2017 r., a zakończy 20 kwietnia 2017 r. Nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze - autorzy publikacji, kolegia redakcyjne gazet, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także Członkowie Kapituły Konkursu oraz Członkowie TGE.

„Towarowa Giełda Energii pełni szczególną rolę na rynku – jest miejscem łączącym cały sektor i umożliwia kreowanie referencyjnych cen, które powstają w wyniku działania wielu mechanizmów. Dlatego tak ważna jest umiejętność opisywania często skomplikowanych zależności i ich wpływu na gospodarkę i konsumentów. Życzymy powodzenia uczestnikom konkursu i zachęcamy do wnikliwej analizy tego, co dzieje się w energetyce” – powiedział dr Paweł Ostrowski, Prezes Zarządu TGE.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: http://www.tge.pl/pl/465/konkurs-dla-mediow


Patronat honorowy:

 

 

Partner strategiczny:

 

Partnerzy:

 

 

____________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu ogłoszenia wyników II edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Zostaną one podane do publicznej wiadomości w terminie nie później niż do dnia 30 maja 2016 r. Dokładną datę przekażemy Państwu wkrótce. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i nadesłane zgłoszenia. Zgodnie z regulaminem przyjęliśmy do oceny Kapituły Konkursu aż 46 publikacji.

 

Już po raz drugi dziennikarze zawalczą o prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata”

 

Towarowa Giełda Energii otwiera II edycję Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Jego celem jest wyróżnienie mediów i dziennikarzy, którzy w sposób konsekwentny i rzetelny edukują społeczeństwo w zakresie liberalizacji energetyki oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych. Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W Kapitule zasiądą przedstawiciele instytucji i organizacji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian na tych rynkach, a także reprezentanci Partnerów konkursu.

Plebiscyt jest częścią przedsięwzięcia „Platynowe Megawaty”, organizowanego przez TGE od 2010 r., skierowanego do najaktywniejszych spółek na giełdowym, hurtowym rynku energii elektrycznej. Celem konkursu dla mediów jest propagowanie dziennikarstwa na najwyższym poziomie, przekazującego pełną, rzetelną i przystępną informację na temat zasad funkcjonowania rynków z branży energetycznej. Konkurs dla dziennikarzy „Platynowe Megawaty” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na szeroką debatę publiczną dotyczącą funkcjonowania i przyszłego kształtu tych rynków w Polsce i Europie.

Towarowa Giełda Energii S.A., będąc instytucją zaufania publicznego, wspiera i inicjuje rozwój sektora energetycznego, również poprzez wydarzenia, które zacieśniają współpracę pomiędzy środowiskiem biznesowym i dziennikarskim.

"Zależy nam tym, aby media regularnie edukowały i przekazywały informacje na temat konkurencyjności polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz zasad funkcjonowania rynków energii, gazu i praw majątkowych. Czujemy się odpowiedzialni za kształt tych rynków, dlatego we współpracy z Partnerami chcemy promować rzetelne i konsekwentne dziennikarstwo, które w przypadku energetyki wymaga nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale także umiejętności przekazania jej czytelnikom, widzom i słuchaczom. Planujemy w ramach tej inicjatywy rozpocząć również program edukacyjny skierowany do zainteresowanych dziennikarzy”- powiedział Ireneusz Łazor, prezes Towarowej Giełdy Energii S.A., organizatora plebiscytu.

„Po raz kolejny chętnie włączam się w prace Kapituły Konkursu. Z perspektywy regulatora bowiem rzetelna, klarowna i zrozumiała informacja przekazywana zarówno rynkowym specjalistom, jak i odbiorcom energii i gazu, ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i transparentności rynków. Dlatego szczególną wagę przykładam do wszelkich działań nakierowanych na promowanie zagadnień kluczowych dla rozwoju rynków gazu i energii w Polsce” – zauważa Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który objął honorowy patronat nad konkursem.

Konkurs dla dziennikarzy „Platynowe Megawaty” skierowany jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Do Konkursu mogą być zgłaszane materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, poświęcone zagadnieniom z rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych w Polsce.

W Kapitule Konkursu zasiądą przedstawiciele instytucji oraz partnerów konkursu posiadający realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego, m.in. Ministerstwa Energii, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Regulacji Energetyki, Gaz – System S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Partnerami konkursu zostali: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Partner strategiczny, PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Biuro Informacji Kredytowej.
Nadesłane materiały zostaną ocenione przez Kapitułę pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 • Nagroda główna – Platynowy Megawat – dla Dziennikarza Roku 2015
 • Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2015 o rynku energii elektrycznej
 • Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2015 o rynku gazu
 • Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2015 o rynku praw majątkowych.

Rejestracja uczestników konkursu rozpocznie się 5 października 2015 r., a zakończy 20 stycznia 2016 r. Nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze - autorzy publikacji, kolegia redakcyjne gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także Członkowie Kapituły Konkursu oraz Członkowie TGE.

Patronat honorowy:

  

Partner strategiczny:

  

Partnerzy:

   

____________________________________________________________________

Warszawa, 20 stycznia 2015 r.

Ostatnie dni zgłaszania nominacji dziennikarzy do konkursu o prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata”

Zbliża się termin zgłaszania nominacji do pierwszej edycji konkursu dla najlepszych dziennikarzy, podejmujących tematykę konkurencji i liberalizacji na rynkach energii elektrycznej i gazu, pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Inicjatorem konkursu jest Towarowa Giełda Energii S.A. Celem przedsięwzięcia jest zainicjowanie debaty publicznej na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz popularyzacja dziennikarstwa, które krytycznie i rzetelnie opisuje proces liberalizacji sektora energetycznego. Zgłoszenia można wysyłać do 23 stycznia br.

W konkursie planowane są nagrody:

 • Nagroda główna - Platynowy Megawat - dla Dziennikarza Roku
 • Wyróżnienie za najlepszą publikację dotyczącą rynku energii elektrycznej
 • Wyróżnienie za najlepszą publikację dotyczącą rynku gazu.

Zgodnie z regulaminem plebiscytu, nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze, kolegia redakcyjne gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także członkowie Kapituły Konkursu oraz członkowie Towarowej Giełdy Energii S.A.

Zgłoszenia dziennikarzy we własnym imieniu

Każdy dziennikarz może zgłosić trzy, najlepsze jego zdaniem, materiały prasowe, radiowe, telewizyjne lub internetowe, opublikowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, traktujące o tematyce rynku energii elektrycznej i/ lub gazu w Polsce, własnego autorstwa. Redakcje zaś mogą zgłosić do konkursu wybrane prace aż trzech dziennikarzy, którzy ich zdaniem zasługują na nagrodę.

Zgłoszenia dziennikarzy przez redakcje, kolegia redakcyjne oraz członków Towarowej Giełdy Energii


Każdy nominujący może zgłosić nazwiska aż trzech dziennikarzy, a wraz z nimi najlepsze, jego zdaniem, materiały prasowe, radiowe, telewizyjne lub internetowe, opublikowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, traktujące o tematyce rynku energii elektrycznej i/ lub gazu w Polsce.  Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej wieczornej Gali - dorocznego spotkania z Członkami Towarowej Giełdy Energii, które odbędzie się 24 lutego br.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej TGE: http://www.tge.pl/fm/upload/komunikaty/2014/2014_Szczegowy_regulamin_konkursu_TGE_dla_dziennikarzy_Platynowy_Megawat.pdf.

Formularze do nominacji dziennikarzy w konkursie również są zamieszczone są na stronie TGE, pod zakładką Konkurs dla Mediów: http://tge.pl/pl/485/formularze. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy press@tge.pl, załączając kopię elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza.


____________________________________________________________________

Warszawa, 1 lipca 2014 r.

O prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata” - po raz pierwszy zawalczą dziennikarze


Przedsięwzięcie Towarowej Giełdy Energii SA, „Platynowe Megawaty”, rozszerzone o kategorię konkursową dla najlepszych dziennikarzy podejmujących tematykę energii i gazu

Informacja prasowa


1 lipca br. startuje konkurs dla najlepszych dziennikarzy podejmujących tematykę konkurencji i liberalizacji na rynkach energii elektrycznej i gazu. Inicjatorem konkursu jest Towarowa Giełda Energii, a Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto w Kapitule zasiądą przedstawiciele instytucji i organizacji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian na tych rynkach - Gaz-System S.A., Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Urzędu Regulacji Energetyki, Sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. energetyki i surowców energetycznych oraz TGE.


Plebiscyt jest częścią przedsięwzięcia „Platynowe Megawaty”, organizowanego od 2010 r. przez TGE i skierowanego do najaktywniejszych spółek na giełdowym, hurtowym rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych. Celem konkursu dla mediów jest zainicjowanie debaty publicznej na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz popularyzacja dziennikarstwa, które rzetelnie opisuje proces liberalizacji sektora energetycznego. Tegoroczna edycja konkursu dziennikarskiego, będzie jego pierwszą odsłoną.

Towarowa Giełda Energii S.A., będąc instytucją zaufania publicznego oraz aktywnie działając na rzecz liberalizacji i budowania transparentności na rynkach energii elektrycznej i gazu, pragnie wyjść z inicjatywą podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat możliwości, jakie daje obywatelom dostęp do konkurencyjnych rynków. Konkurs dla dziennikarzy „Platynowe Megawaty” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na szeroką debatę publiczną dotyczącą funkcjonowania i przyszłego kształtu tych rynków w Polsce i Europie.

"Sektor energetyczny ma istotny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne oraz poziom życia wszystkich obywateli. Wszyscy potrzebujemy rzetelnych informacji i debaty o przyszłości tak ważnych rynków jak gaz i energia. Media opiniotwórcze i ich najlepsi  przedstawiciele mają istotny wpływ na poziom edukacji społeczeństwa oraz kształt debaty publicznej. Chcielibyśmy zainspirować media do podejmowania ważnych kwestii, dotyczących rynku energii i błękitnego paliwa, co z pewnością przyczyni się do budowania świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców w zakresie korzyści, jakie płyną z liberalizacji sektora. Naszym zamierzeniem jest, aby konkurs propagował dziennikarstwo na najwyższym poziomie, przestrzegające zasad etyki i obiektywizmu, przekazujące pełną, rzetelną i przystępną informację na temat zasad funkcjonowania rynków energii i gazu. – mówi Ireneusz Łazor, prezes Towarowej Giełdy Energii S.A., organizatora plebiscytu.

Z perspektywy regulatora rynków energii elektrycznej i gazu szczególne znaczenie mają działania Informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na promowanie zagadnień kluczowych dla rozwoju rynku energii w Polsce i zwiększenia świadomości uczestników tego rynku. Prezes URE, wspierając rozwój krajowego sektora energetycznego i gazowego, stara się różnorodnymi sposobami propagować wiedzę na temat możliwości oferowanych przez rynek z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron. Jednym z podstawowym kanałów dotarcia z informacją do szerokiej opinii publicznej jest współpraca z dziennikarzami, którzy mogą zapewnić rzetelną i pełną informację pomagająca w rozumieniu reguł działania rynków energii przez wszystkich ich uczestników – zauważa Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który objął honorowy patronat nad konkursem.

Konkurs dla dziennikarzy „Platynowe Megawaty” skierowany jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Do Konkursu mogą być zgłaszane materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, traktujące o tematyce rynku energii elektrycznej lub gazu w Polsce.

W gronie ekspertów, którzy zasiądą w Kapitule Konkursu znajdują się przedstawiciele najważniejszych instytucji, które obserwują i poprzez swoje działania inicjują zmiany w branży. W kolejności alfabetycznej, są to:
 
- Maciej Bando, Prezes - Urząd Regulacji Energetyki
- Jan Chadam, Prezes Zarządu - Gaz-System S.A.
- Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energetyki
- Łukasz Dajnowicz, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej -  Komisja Nadzoru Finansowego
- Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
- Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu - Towarowa Giełda Energii S.A.
- Jan Szomburg Jr. – Wiceprezes Zarządu – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Dyrektor Centrum Strategii Energetycznych

W pierwszej edycji konkursu planowane są nagrody:

- Nagroda główna - Platynowy Megawat - dla Dziennikarza Roku
- Wyróżnienie za najlepszą publikację dotyczącą rynku energii elektrycznej
- Wyróżnienie za najlepszą publikację dotyczącą rynku gazu

Rejestracja uczestników konkursu rozpocznie się 1 lipca 2014 r., a zakończy 23 stycznia 2015 r. Nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze - autorzy publikacji, kolegia redakcyjne gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także członkowie Kapituły Konkursu oraz Członkowie Towarowej Giełdy Energii. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej wieczornej Gali - dorocznego spotkania z Członkami Towarowej Giełdy Energii w pierwszym kwartale 2015 r.

Plebiscyt jest częścią przedsięwzięcia Platynowe Megawaty, organizowanego już od 2010 roku przez Towarową Giełdę Energii S.A.. Nagrody przyznawane są cyklicznie najaktywniejszym spółkom na giełdowym, hurtowym rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych. W 2014 r. organizator rozszerzył kategorię nagród o rynek gazu w związku z trwającym procesem budowania na nim konkurencji. W ramach tej inicjatywy przyznawana jest również nagroda dla Maklera Roku.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: http://www.tge.pl/pl/7/pressroom

Patronem Honorowym wydarzenia jest Urząd Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl

Partnerzy konkursu dla mediów: