Rejestr Gwarancji Pochodzenia (RGP) Drukuj +

Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, mającym na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna. W związku z tym, że niemożliwe jest oznaczenie samej energii, stworzono system dokumentów (gwarancji), które powstają wraz z produkcją energii, zaś tracą ważność z chwilą przekazania odbiorcy końcowemu. Część spośród państw europejskich już teraz podłączona jest do międzynarodowego hubu, umożliwiającego wymianę gwarancji pomiędzy systemami krajowymi.

Gwarancje pochodzenia w pierwszej kolejności wprowadzono dla energii ze źródeł odnawialnych (OZE), co stało się dodatkowym bodźcem do rozwoju tego sektora. Powstają spółki obrotu gwarantujące swoim klientom, że 100% kupowanej przez nich energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, czy nawet z konkretnych instalacji. Wiele spośród funkcjonujących w Niemczech, czy w państwach skandynawskich certyfikatów energetycznych, również opiera się na informacjach, zawartych w gwarancjach pochodzenia. Trwają dyskusje nad wprowadzeniem podobnego instrumentu dla energii z kogeneracji, węgla, czy atomu.

Przepisy Dyrektywy 2009/28/WE, nakazującej tworzenie rejestrów gwarancji w krajach UE, implementowano w Polsce we wrześniu 2013 roku, zaś rok później na Towarowej Giełdzie Energii ruszył Rejestr gwarancji pochodzenia (RGP). W myśl prawa polskiego to Urząd Regulacji Energetyki wystawia gwarancje, które wczytywane są do systemu informatycznego Giełdy.  Użytkownicy systemu mogą następnie handlować gwarancjami lub przekazywać je Odbiorcom Końcowym (O.K.) jako dowody zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Istnieje również możliwość zwrócenia się do TGE z prośbą o dokument potwierdzający Odbiorcy Końcowemu, że kupiona przez niego energia pochodzi ze źródła odnawialnego.

Rejestr gwarancji pochodzenia skierowany jest do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, spółek obrotu, brokerów, oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Zasady funkcjonowania Rejestru gwarancji pochodzenia na TGE:

  • Darmowe zakładanie kont Użytkowników;
  • Wystawianie gwarancji na podstawie informacji, przesłanych przez Urząd Regulacji Energetyki;
  • Pełna dowolność w zawieraniu transakcji, bez konieczności przedstawienia umowy z domem maklerskim;
  • Oficjalne potwierdzenia, wysyłane do zainteresowanych Odbiorców Końcowych.

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies