Ceny okresowe (OZE) Drukuj +

Art. 47 Ustawy o odnawialnych źródłach energii

Towarowa Giełda Energii, wypełniając postanowienie zawarte w art. 47 ust. 3 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, publikuje średnie miesięczne i średnie roczne ceny określonych rodzajów praw majątkowych. Średnie te, zgodnie z treścią art. 47 Ustawy OZE, są średnimi ważonymi wolumenem transakcji sesyjnych zawartych na TGE.
Ceny dla danego miesięcznego okresu obowiązywania (ceny miesięczne) dotyczą transakcji sesyjnych zawartych w ciągu trzech poprzednich miesięcy kalendarzowych, natomiast ceny dla danego rocznego okresu obowiązywania (ceny roczne) dotyczą transakcji sesyjnych zawartych w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego.
Ceny miesięczne i ceny roczne publikowane są pierwszego dnia roboczego w danym okresie obowiązywania, nie później niż o godz. 18:00.

Okres obowiązywania Cena miesięczna PMOZE i PMOZE_A* (PLN/MWh)
Cena miesięczna PMBG** (PLN/MWh)
Cena miesięczna PMOZE-BIO*** (PLN/MWh)
styczeń 2019

149,10

- 305,62
luty 2019

151,20

- 303,72
marzec 2019

136,68

- 301,50
kwiecień 2019

117,64

- 300,56
maj 2019

118,76

- 300,48
czerwiec 2019

124,79

- 300.34

 Dane archiwalne >>pobierz

___________________________________________________________________________

Okres obowiązywania Cena roczna PMOZE i PMOZE_A* (PLN/MWh)
Cena roczna PMBG** (PLN/MWh) Cena roczna PMOZE-BIO*** (PLN/MWh)
2016 123,60 - -
2017 73,63 - 295,52
2018 38,83 - 333,97
2019 103,82 - 312,55

* - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji zawartych dla danego okresu obowiązywania        
** - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 3 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji zawartych dla danego okresu obowiązywania
*** - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 1 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji dla danego okresu obowiązywania

___________________________________________________________________________

Średnie ceny instrumentów notowanych na Rynku Praw Majątkowych

Towarowa Giełda Energii przedstawia ceny okresowe instrumentów notowanych Rynku Praw Majątkowych. Są one średnimi ważonymi wolumenem transakcji sesyjnych zawartych na TGE w danym roku lub miesiącu kalendarzowym.

>>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies