Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

09-05-16 Kwiecień 2016 r. na TGE

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w kwietniu 2016 r. wyniósł 10 838 881 MWh.
 
Na Rynku Terminowym Towarowym w kwietniu br. wolumen obrotu wyniósł 8 498 331 MWh, (przewyższając wolumen z poprzedniego miesiąca o 4,34 proc.) w porównaniu do 15 629 248 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

W kwietniu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 340 550 MWh, przewyższając wolumen  zeszłoroczny z tego samego okresu o 11,53 proc.

więcej

29-04-16 „Platynowy Megawat“ i wyróżnienia drugiej edycji Konkursu dla Mediów już w rękach dziennikarzy

• 28 lutego br. miało miejsce ogłoszenie wyników drugiej edycji Konkursu dla Mediów „Platynowe Megawaty”, inicjatywy TGE mającej na celu wyróżnienie dziennikarzy, którzy w sposób konsekwentny i rzetelny edukują społeczeństwo w zakresie liberalizacji energetyki oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych.

• Podczas uroczystości wręczono statuetkę Platynowy Megawat dla Dziennikarza Roku 2015, wyróżnienia za najlepsze materiały prasowe o rynkach energii, gazu i praw majątkowych w 2015 r., a także dwa wyróżnienia specjalne Kapituły Konkursu.

• Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerem strategicznym wydarzenia została PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W Kapitule zasiedli przedstawiciele instytucji i organizacji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian na tych rynkach, a także reprezentanci Partnerów konkursu.

więcej

07-04-16 TGE ruszyła z usługą raportowania danych transakcyjnych OTC zgodnie z wymogami REMIT

•  Począwszy od 7 kwietnia br. TGE zapewnia możliwość raportowania transakcji OTC w ramach systemu RRM TGE.

•  Uruchomiony w październiku ubiegłego roku system RRM TGE jest odpowiedzią na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT, nakładające na uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu obowiązek raportowania zleceń i transakcji zawartych na zorganizowanych platformach obrotu tymi towarami. 7 kwietnia br. wszedł w życie obowiązek raportowania również kontraktów OTC.

więcej

06-04-16 Marzec 2016 r. na rynkach TGE

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w marcu 2016 r. wyniósł 10 722 011 MWh.

Na Rynku Terminowym Towarowym w marcu br. wolumen obrotu wyniósł 8 144 673 MWh, w porównaniu do 14 641 121 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

W marcu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 577 338 MWh, przewyższając wolumen z poprzedniego miesiąca o 19,85 proc., a zeszłoroczny z tego samego okresu o 17,35 proc.

więcej

05-04-16 Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla Rynku Uprawnień do Emisji

W dniu 4 kwietnia 2016 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o dokonaniu następujących zmian w Szczegółowych Zasadach Obrotu i Rozliczeń dla Rynku Uprawnień do Emisji:
•    zmiana harmonogramu sesji poprzez usunięcie fazy notowań w systemie kursu jednolitego oraz możliwości zawierania transakcji pozasesyjnych,
•    wprowadzenie notowań od poniedziałku do piątku (w dni robocze) oraz wydłużenie notowań do godz. 14,
•    wprowadzenie ceny minimalnej i maksymalnej,
Zmiany wchodzą w życie z dniem 12 kwietnia 2016 r.

więcej

24-03-16 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TGE S.A.

W dniu 23 marca 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako jedyny akcjonariusz Spółki dokonała zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołano: Panią Iwonę Edris, Pana Jana Chadama, Pana Grzegorza Krystka, Pana Jerzego Kurellę.

W skład Rady Nadzorczej powołano: Panią Prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską, Pana Jana Koleśnika, Pana Tomasza Poznańskiego, Pana Aleksandra Zawiszę, Pana Michała Kota.

Aktualny skład Rady Nadzorczej jest następujący: Pani Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Pan Grzegorz Zawada - Wiceprzewodniczący RN, Pan Marek Wodnicki – Sekretarz RN, Pan Jan Koleśnik, Pan Tomasz Poznański, Pan Aleksander Zawisza, Pan Michał Kot.

więcej

22-03-16 Dodatkowe szkolenie z raportowania transakcji OTC

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniami Towarowa Giełda Energii SA postanowiła zorganizować dodatkowe szkolenie z raportowania transakcji OTC dla tych z Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w szkoleniu.
Dodatkowe szkolenie z raportowania transakcji OTC odbędzie się w dniu 30 marca 2016 roku w godzinach 9:00 – 12:30.


Osoby zainteresowane dodatkowym szkoleniem proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: rrm@tge.pl z dopiskiem "Szkolenie RRM TGE OTC - Nazwa firmy - Data".

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies