Previous Next

O Konkursie

Konkurs „Platynowe Megawaty” jest organizowany przez TGE od 2014 roku i za cel stawia sobie popularyzację obiektywnego, wysoce merytorycznego dziennikarstwa zgodnego z zasadami etyki, rozwijanie debaty publicznej oraz edukację mediów poprzez organizację warsztatów. Plebiscyt jest skierowany do dziennikarzy z całej Polski, którzy w swojej codziennej pracy skupiają się na tematach z zakresu energetyki, gazownictwa oraz odnawialnych źródeł energii. 

Do tegorocznej 7. edycji Konkursu zgłoszono rekordową liczbę 63 materiałów autorstwa 26 dziennikarzy, w tym po raz pierwszy w historii plebiscytu – 2 podcasty.

Publikacje można było nadsyłać od 6 do 28 maja. W tym terminie autorzy materiałów, kolegia redakcyjne, członkowie Kapituły Konkursu oraz członkowie TGE zgłaszali materiały opublikowane w 2020 roku, traktujące o rynku energii, gazu oraz OZE.
 

Kategorie konkursowe 2020​

Zgłoszone materiały oceniła Kapituła Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele Organizatora, Patronów honorowych i Partnerów Konkursu. Przy wyborze Laureatów brane były pod uwagę m.in. wartość informacyjna materiału, jego poprawność merytoryczna, forma i jasność wypowiedzi, a także walory publicystyczno-edukacyjne. Po burzliwych naradach Kapituła wybrała Laureatów w poniższych kategoriach:

  • Nagroda główna dla Dziennikarza Roku 2020
  • Wyróżnienie za najlepszą publikację na temat rynku energii elektrycznej w 2020 roku
  • Wyróżnienie za najlepszą publikację na temat rynku gazu w 2020 roku
  • Wyróżnienie za najlepszą publikację na temat rynku odnawialnych źródeł energii w 2020 roku
  • Wyróżnienie za najlepszy materiał audiowizualny na temat branży energetycznej w 2020 roku
     

Patroni i Partnerzy

Co roku Konkurs wspiera prestiżowe grono Partnerów oraz Patronów. W edycji 2020 wśród Partnerów znaleźli się: TAURON Polska Energia S.A. (Partner strategiczny), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., GAZ-SYSTEM S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz Respect Energy S.A.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli Minister Aktywów Państwowych, Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

Relacja z 7. edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”