Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze stanem pandemii weszły w życie nowe, Szczegółowe zasady szkoleń i egzaminów organizowanych przez Towarową Giełdę Energii, pozwalające na organizację szkoleń w formie spotkań on-line. W najbliższym czasie zostały zaplanowane następujące terminy szkoleń i egzaminów dla kandydatów na Maklerów TGE: 
 

Szkolenie dla kandydatów na Maklerów TGE

Termin

Wersja językowa

Forma/miejsce

Dzień I szkolenia

17.06.2021

polska

spotkanie on-line w aplikacji MS Teams lub Zoom

Dzień II szkolenia

18.06.2021

polska

spotkanie on-line w aplikacji MS Teams lub Zoom

Egzamin kończący szkolenie

23.06.2021

polska

spotkanie stacjonarne w siedzibie Giełdy


Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie w danym terminie  będzie decydować data wpływu zgłoszenia do TGE.

Warunkiem udziału w spotkaniu on-line jest spełnienie wymagań sprzętowych i technicznych, określonych przez TGE, dostępnych pod linkiem: Minimalne wymagania sprzętowe i parametry techniczne


Jednocześnie, w trosce o sprawny przebieg szkoleń on-line oraz o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników egzaminów organizowanych stacjonarnie, opracowane zostały:

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. zasadami. Ich celem jest zapewnienie uczestnikom oraz prowadzącym bezpieczeństwa i komfortu a także dbałość o sprawny przebieg szkoleń oraz egzaminów. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i z góry dziękujemy za współpracę.

 

Wnioski o przeprowadzenie szkolenia i egzaminu prosimy kierować do Biura Rozwoju i Obsługi Członków,  tel. + 48 22 341 99 66

O szkoleniu:

Szkolenie dla kandydatów na Maklera TGE jest przeznaczone dla osób upoważnionych do reprezentowania Członka Giełdy w transakcjach giełdowych. Wniosek składa Członek Giełdy lub podmiot ubiegający się o członkostwo wskazując uczestnika szkolenia.

Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu. Pozytywny wynik egzaminu jest poświadczony certyfikatem nadania tytułu Maklera TGE, upoważniającym uczestnika szkolenia do reprezentowania Członka Giełdy w transakcjach zawieranych na rynkach prowadzonych przez TGE oraz korzystania z systemów informatycznych giełdy.
 

Zakres tematyczny szkoleń dla kandydatów na Maklerów TGE

 

1. Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.,

2. Regulamin obrotu Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.,

3. Regulamin obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

4. Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia,

5. Szczegółowe zasady regulujące działanie Członka Giełdy / Członka OTF na rynkach prowadzonych przez TGE,

6. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa regulujące funkcjonowanie rynków prowadzonych przez TGE,

7. Zagadnienia z zakresu obsługi systemów informatycznych TGE, obejmujące w szczególności:

  • przekazywanie zleceń,
  • modyfikowanie zleceń,
  • stosowanie funkcji awaryjnej, w tym anulowania zleceń,
  • otrzymywania informacji o zleceniach i zawartych transakcjach,
  • personalizacji ustawień aplikacji maklerskich, w szczególności zapobieganie przekazywaniu błędnych zleceń (ustawienia limitów zleceń),

8. Wymogi w zakresie raportowania wraz z podstawami obsługi dedykowanej aplikacji,

9. Zagadnienia z zakresu rozliczeń transakcji na giełdzie towarowej,

10. Podstawowe aspekty bezpieczeństwa w zakresie korzystania z systemów informatycznych.


WYKAZ REGULACJI ORAZ PRZEPISÓW PRAWA