TGE w liczbach w 2020 roku

21

lat działalności

79

Członków

5

towarów giełdowych

243,2 TWh

łączny wolumen obrotu energią elektryczną

151,1 TWh

łączny wolumen obrotu gazem ziemnym

O spółce

Towarowa Giełda Energii jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obrotu towarowego. Jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, działającą w oparciu o przepisy m.in. ustawy o giełdach towarowych, która posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Działalność TGE znajduje się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie prowadzenia obrotu na prowadzonych przez giełdę rynkach, tj. energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2.

Czytaj więcej

Władze spółki

Zarząd Towarowej Giełdy Energii

 • Piotr Zawistowski - Prezes Zarządu
 • Piotr Listwoń - Wiceprezes Zarządu
 • Adam Młodkowski - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

 • Izabela Olszewska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Iwona Zatorska-Pańtak - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Marek Wodnicki - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Piotr Kajczuk - Członek Rady Nadzorczej
 • dr Wojciech Nagel - Członek Rady Nadzorczej
 • Aleksander Zawisza - Członek Rady Nadzorczej*
 • Tomasz Poznański - Członek Rady Nadzorczej*
 • dr Artur Bartoszewicz - Członek Rady Nadzorczej*

* Niezależny Członek Rady Nadzorczej zgodnie z §15 ust. 3 Statutu TGE S.A.

Czytaj więcej

Historia TGE

Towarowa Giełda Energii S.A. (pierwotnie Giełda Energii) powstała w grudniu 1999 roku, na fali przemian liberalizujących rynki energii w Europie. TGE od początku swojej działalności starała się wyznaczać najwyższe standardy w zakresie poszukiwania i oferowania uczestnikom rynków energii najnowocześniejszych produktów w zakresie organizacji obrotu. Już w roku 2000, a więc kilka miesięcy po zapoczątkowaniu działalności, uruchomiono rynek spotowy dla energii elektrycznej, dając wszystkim aktywnym i potencjalnym uczestnikom handlu bilateralnego możliwość porównywania cen generowanych przez nową platformę obrotu. W 2003 roku TGE, jako pierwsza i do tej pory jedyna, uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (ówczesną Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) na prowadzenie giełdy towarowej. Stały nadzór KNF nad działalnością Giełdy potwierdza ponadprzeciętny poziom bezpieczeństwa obrotu i wysokie standardy w zakresie niwelowania ryzyka zaistnienia działań niepożądanych przez uczestników rynku, w szczególności nadużyć i manipulacji.

Czytaj więcej
 • 1999
  • Powstanie Giełdy
 • 2000
  • Uruchomienie Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej
 • 2001
 • 2002
 • 2003
  • Uzyskanie licencji KNF na prowadzenie giełdy towarowej
 • 2004
 • 2005
  • Uruchomienie Rynku Praw Majątkowych oraz Rejestru Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE
 • 2006
  • Uruchomienie rynku spot dla uprawnień do emisji CO2
 • 2007
  • Uruchomienie Rynku Praw Majątkowych oraz Rejestru Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji
 • 2008
  • Uruchomienie Rynku Terminowego energii elektrycznej
 • 2009
 • 2010
  • Market Coupling ze Szwecją
 • 2011
 • 2012
  • Uruchomienie Rynku Terminowego i Rynku Dnia Następnego gazu ziemnego
  • TGE jest częścią Grupy Kapitałowej GPW


   

 • 2013
 • 2014
  • Uruchomienie Giełdowej Platformy Informacyjnej
  • Uruchomienie Rejestru Gwarancji Pochodzenia

   

 • 2015
  • Uruchomienie Rynku Instrumentów Finansowych
  • Uzyskanie statusu Nominowanego Operatora Rynku Energii w Polsce (NEMO)
  • Uruchomienie platformy RRM TGE

   

 • 2016
 • 2017
  • Uruchomienie nowego systemu transakcyjnego: X-Stream Trading i SAPRI
  • TGE rozpoczęła działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku Multi-Regional Coupling (MRC)
 • 2018
  • Uruchomienie rynku gazu zaazotowanego Lw
 • 2019
  • Notowania uprawnieniami do emisji CO2 na RIF
  • Obrót gwarancjami pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji na RGP
  • Uruchomienie transgranicznego Rynku Dnia Bieżącego SIDC w modelu XBID 
  • Podtrzymanie statusu NEMO na kolejne 4 lata 
 • 2020
  • Uruchomienie pilotażu Rynku Towarów Rolno-Spożywczych w odniesieniu do pszenicy
 • 2021
  • uruchomienie projektu Interim Coupling w ramach SDAC, a tym samym rozszerzenie międzysystemowego handlu energią na TGE o nowe połączenia, tj. z Niemcami, Czechami i Słowacją (obok dotychczasowych: Szwecji i Litwy)
  • TGE, Hellenic Energy Exchange Group oraz Romanian Commodities Exchange (Bursa Romana de Marfuri) podpisały w Atenach Memorandum of Understanding (MoU)

Misja i wizja

Misja

 • Wsparcie polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie dostępu do rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego po akceptowalnych, referencyjnych cenach paliw we współpracy z operatorami systemów przesyłowych, którzy zapewniają ich nieprzerwane dostawy.
 • Zapewnienie działania rynków towarowego i finansowego w ramach transparentnych zasad stanowienia cen i procedur transakcyjnych.
 • Udostępnianie transparentnych rynków oraz zapewnianie bezpieczeństwa obrotu poprzez nadzór nad standardami zgodnymi z wymogami Unii Europejskiej, publikowanie informacji rynkowych oraz usługi rozliczeniowe.
 • Utrzymanie pozycji rynku pierwszego wyboru dla transakcji zawieranych na rynku gazu i energii elektrycznej w Polsce.

Wizja

 • Utrzymanie pozycji giełdy wiodącej pod względem płynności i oferty handlowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki posiadanej wiedzy, kompetencji pracowników, technologii oraz wysokiej jakości świadczonych usług.
 • Pełnienie roli animatora i kreatora wewnętrznego rynku energii elektrycznej, gazu oraz paliw płynnych we współpracy z operatorami systemów przesyłowych.
 • Wspieranie rozwoju polskiej gospodarki poprzez oferowanie różnorodnych produktów dla rynków towarowych oraz finansowych powiązanych z kluczowymi jej sektorami. 
 • Aktywny udział w budowaniu wewnętrznego europejskiego rynku energii elektrycznej i gazu.

CSR – Corporate Social Responsibility

Towarowa Giełda Energii S.A. przyjęła Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) 16 listopada 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej GPW.

Czytaj więcej

Ład korporacyjny

TGE, jako podmiot nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), prowadzi swoją działalność zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. Jest to zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Czytaj więcej

Struktura własnościowa

100% akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


GRUPA KAPITAŁOWA TGE

Grupa TGE prowadzi działalność w zakresie obrotu towarowego,
usług rozliczeniowych i rozrachunkowych. W strukturze Grupy Kapitałowej TGE znajdują się dwie spółki zależne: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. i InfoEngine S.A.

Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 GK GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych.

Czytaj więcej

KARIERA NA TGE

Towarowa Giełda Energii jest dynamiczną firmą, które skupia najlepszych profesjonalistów z wielu środowisk. Dążymy do tego, aby TGE była  przyjaznym miejscem pracy, charakteryzującym się kulturą wzajemnego szacunku, zaangażowania oraz otwartej komunikacji i współpracy.
 

Czytaj więcej