Rada Rynku

Rada Rynku

Rada Rynku pełni funkcje opiniodawcze i doradcze wobec Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. nie tylko w sprawach dotyczących rozwoju giełdowego rynku towarowego, ale także w zakresie inicjowania  określonych projektów. Prace Rady Rynku mają na celu m.in. wymianę informacji między TGE a uczestnikami rynku odnośnie narzędzi poprawy płynności, zasad funkcjonowania animatorów rynku, systemów notujących i ich rozwoju, wdrażania zmian regulacyjnych oraz prawnych dotyczących funkcjonowania rynków prowadzonych przez TGE.