Oferta TGE w zakresie usług informacyjnych dostosowana jest do potrzeb klientów działających na rynkach finansowych i towarowych. Zespół TGE dokłada wszelkich starań, aby oferowane usługi były jak najbardziej kompleksowe, zapewniając dostęp do danych rynkowych, w tym danych czasu rzeczywistego (API), Giełdowej Platformy Informacyjnej (GPI) oraz do nowego narzędzia, jakim jest Platforma AIR – Analizy, Informacje, Raporty. W zależności od skali prowadzonej działalności oraz zainteresowania rynkiem giełdowym, TGE zapewnia elastyczne podejście w postaci produktów „szytych na miarę”, przygotowywanych na indywidualne zlecenie.  

Oferta usług TGE:

Rodzaje danych rynkowych:  

Publicznie dostępne dane rynkowe publikowane są codziennie na stronie www.tge.pl   

Dane udostępniane przez Giełdową Platformę Informacyjną (GPI) przedstawiają szeroki zakres    informacji dotyczących systemu energetycznego w Polsce. Aby zapoznać się z platformą, kliknij tutaj:  gpi.tge.pl


Dane czasu rzeczywistego

Dane rynkowe TGE czasu rzeczywistego oferowane są za pośrednictwem Giełdy Papierów     Wartościowych w Warszawie. Pełen zakres oferowanych danych obejmuje wszystkie rynki działające na TGE: rynek energii elektrycznej, rynek gazu, rynek praw majątkowych oraz rynek rolny (RTRS). Aby zapoznać się z ofertą, kliknij tutaj: https://www.gpw.pl/dane-rynkowe


Dane przetworzone


Platforma AIR – Analizy, Informacje, Raporty, to unikatowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb   biznesowych, które pozwala na uproszczone zarządzanie danymi, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. W ramach Platformy możliwy jest dostęp do szerokiej gamy danych z rynków notowanych na parkiecie TGE, w tym do dziennych raportów przesyłanych użytkownikom automatycznie w postaci plików CSV, dzięki którym dane mogą być w prosty sposób przenoszone do szerszych baz danych. 

Platforma AIR to także rozwiązanie dla klientów, którzy poszukują niestandardowych rozwiązań w zakresie danych. W tym celu stworzona została usługa „Raporty szyte na miarę”, gdzie od złożenia zapytania do otrzymania gotowego produktu – czyli specjalnie przygotowanego pakietu danych – klienta dzieli tylko kilka kroków. Po więcej informacji zapraszamy na: air.tge.pl