aktualnosci-rtrs-czytaj?cmn_id=91265&title=Edukacja+w+ramach+Gie%C5%82dowego+Rynku+Rolnego+nabiera+rozp%C4%99du.+Kolejne+szkolenia+dla+uczestnik%C3%B3w+SMA

Edukacja w ramach Giełdowego Rynku Rolnego nabiera rozpęd...

30 czerwca 2021 r. odbyło się szkolenie skierowane do pracowników laboratoriów kontroli jakości w punktach skupu zbóż i w młynach.

aktualnosci-rtrs-czytaj?cmn_id=91207&title=Gie%C5%82dowy+Rynek+Rolny+ma+ju%C5%BC+rok

Giełdowy Rynek Rolny ma już rok

W marcu 2020 roku Konsorcjum GK GPW (TGE, IRGiT, GPW) we współpracy z Krajowym Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomiły Giełdowy Rynek Rolny

aktualnosci-rtrs-czytaj?cmn_id=91203&title=Obni%C5%BCenie+op%C5%82at+na+Rynku+Towar%C3%B3w+Rolno-Spo%C5%BCywczych

Obniżenie opłat na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych

O Giełdowym Rynku Rolnym


Giełdowy Rynek Rolny został uruchomiony na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w ramach projektu Platformy Żywnościowej, prowadzonego wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Stanowi on wyodrębniony segment Rynku Towarów Giełdowych TGE i jest dedykowany do prowadzenia obrotu wybranymi, oznaczonymi co do gatunku towarami rolnymi oraz spożywczymi, spełniającymi standardy jakościowe określone przez Giełdę i składowanymi w magazynach posiadających autoryzację Giełdy. Giełdowy Rynek Rolny jest rynkiem kasowym (spot) - transakcje na nim zawierane podlegają natychmiastowemu rozliczeniu z fizyczną dostawą towaru. Zasady uczestnictwa w rynku, warunki transakcji i sposób ich realizacji są ustalone przez Giełdę, co zapewnia prowadzenie obrotu na transparentnych i jednakowych dla wszystkich jego uczestników zasadach.

Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania Giełdowego Rynku Rolnego znajdziesz w zakładce „O rynku”.

Giełdowy Rynek Rolny został uruchomiony w ramach projektu „Platforma Żywnościowa” finansowanego przez NCBiR w ramach programu Gospostrateg.