Podsumowanie działalności TGE w 1. półroczu 2021 (wideo)

Pierwsze półrocze 2021 roku Towarowa Giełda Energii zamyka z kilkoma rekordami na rynkach: energii elektrycznej, gazu i gwarancji pochodzenia z OZE. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w materiale wideo, do którego sprawdzenia serdecznie zachęcamy.

Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2021 r.

W czerwcu na TGE miały miejsce dalsze istotne wzrosty cen, zarówno energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego oraz praw majątkowych.

Podsumowanie działalności TGE w maju 2021 r.

Maj 2021 r. upłynął pod znakiem wysokich cen energii elektrycznej i gazu oraz znacznych wzrostów obrotów na rynkach terminowych tych towarów.

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2021 r.

Kwiecień na TGE był kolejnym miesiącem, w którym zanotowano wysokie wolumeny na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Podsumowanie działalności TGE w marcu 2021 r.

W marcu odnotowano rekordowy wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE, który wyniósł 4 818 019 MWh.

Podsumowanie działalności TGE w lutym 2021 r.

Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł w lutym 2021 r. 862 880 MWh. Jest to najlepszy miesięczny wynik w historii notowań na tym rynku.

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2021 r.

Miesięczny wolumen obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym był najwyższy od uruchomienia rynku w marcu ubiegłego roku. Obroty pszenicą klasy B w styczniu br. wyniosły 2 350 ton.

Raporty miesięczne

Raporty zawierające dane w następującej kolejności tematycznej: rynek energii elektrycznej (RDN, RDB i RTT), sesje na Rynku Praw Majątkowych, Rejestr Świadectw Pochodzenia, transakcje pozasesyjne na Rynku Praw Majątkowych, Rejestr Gwarancji Pochodzenia, obrót zielonymi certyfikatami na RTT, Rynek Uprawnień do Emisji CO2, obrót gazem ziemnym (RTT oraz RDNiB), Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego.

Raporty roczne:

Ceny okresowe (art. 47 ustawy o OZE)

Towarowa Giełda Energii, wypełniając postanowienie zawarte w art. 47 ust. 3 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, publikuje średnie miesięczne i średnie roczne ceny określonych rodzajów praw majątkowych. Średnie te, zgodnie z treścią art. 47 Ustawy OZE, są średnimi ważonymi wolumenem transakcji sesyjnych zawartych na TGE.

Ceny dla danego miesięcznego okresu obowiązywania (ceny miesięczne) dotyczą transakcji sesyjnych zawartych w ciągu trzech poprzednich miesięcy kalendarzowych, natomiast ceny dla danego rocznego okresu obowiązywania (ceny roczne) dotyczą transakcji sesyjnych zawartych w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego.

Ceny miesięczne i ceny roczne publikowane są pierwszego dnia roboczego w danym okresie obowiązywania, nie później niż o godz. 18:00

Okres obowiązywania Cena miesięczna PMOZE i PMOZE_A* (PLN/MWh) Cena miesięczna PMBG** (PLN/MWh) Cena miesięczna PMOZE-BIO*** (PLN/MWh)
 lipiec 2021  155,59 - 303,48
Do pobrania
Okres obowiązywania Cena roczna PMOZE i PMOZE_A* (PLN/MWh) Cena roczna PMBG** (PLN/MWh) Cena roczna PMOZE-BIO*** (PLN/MWh)
 2020  132,19 - 300,11

* - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji zawartych dla danego okresu obowiązywania        
** - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 3 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji zawartych dla danego okresu obowiązywania
*** - cena dla praw majątkowych określonych zgodnie z art. 47 ust. 8 punkt 1 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, "-" oznacza brak transakcji zawartych dla danego okresu obowiązywania