Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych


Zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., stronami transakcji giełdowej na RIF mogą być Członkowie Giełdy dopuszczeni do działania na giełdzie.

Korzyści z członkostwa na RIF:    

 • organizację polityki energetycznej w jednym miejscu
 • lepsze zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym
 • zabezpieczanie przed ryzykiem zmian cen energii – inwestorzy uzyskają długoterminową możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen energii bez konieczności zajmowania pozycji na rynku fizycznym

Członkowie RIF | stan na 28-07-2021

SPÓŁKA Animator
1. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
2. Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
3. IRL Sp. z o. o.
4. Noble Securities S.A.
dopuszczony
Pokaż pełną listę członków (8)  Pobierz pełną listę (8)
 1. Chcę zostać członkiem RIF

  Dowiesz się w jaki sposób przejść procedurę
  członkowską na RIF
 1. Jestem członkiem RIF

  Znajdziesz dodatkowe informacje na temat
  rozszerzenie swojej działalności na giełdzie

Jak rozpocząć działanie na RIF

Możesz zostać dopuszczony do działania na RIF bezpośrednio lub za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Poniżej przedstawiamy ścieżkę bezpośrednią. W celu skorzystania z oferty Domów Maklerskich przejdź do strony z listą instytucji pośredniczących.

 1. 1

  Wypełnij wniosek o zawarcie umowy o członkostwo na RIF

  Złóż wniosek o zawarcie umowy o członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. wraz z wymaganymi załącznikami
 2. 2

  Spełnij wymogi w zakresie rozliczania transakcji

  Skontaktuj się z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGIT) w sprawie uzyskania szczegółowych informacji

  Gdzie zostawić

 3. 3

  Uzyskaj uprawnienia Maklera Giełdowego na RIF

  Wypełnij wniosek o przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia i egzaminu dla osób reprezentujących Członka Giełdy w transakcjach na RIF

  Zapoznaj się ze "Szczegółowymi zasadami przeprowadzenia szkolenia przez TGE na RIF"

 4. 4

  Złóż kompletny wniosek o dopuszczenie do działania na RIF

  Złóż wniosek o dopuszczenie do działania na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., wraz z wymaganymi załącznikami
 5. 5

  Uzyskaj dostęp do systemów informatycznych Giełdy

  Złóż odpowiedni wniosek o nadanie dostępu do systemów informatycznych giełdy

Zobacz także

Członkostwo na Rynku Towarów Giełdowych otwiera nowe możliwości

Zgodnie z Regulaminem obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., stronami transakcji zawieranych na giełdzie towarowej mogą być podmioty, które zawarły z Giełdą umowę o członkostwo i zostały dopuszczone do działania na giełdzie przez Zarząd Giełdy.

Korzyści wynikające z członkostwa na RTG:    

 • jawne i przejrzyste reguły zawierania transakcji
 • kumulacja popytu i podaży na poszczególne towary giełdowe
 • ustalenie obiektywnych rynkowych cen energii
 • jednakowy dostęp do informacji rynkowych
 • jednakowe warunki uczestnictwa w rynku dla wszystkich podmiotów niezależnie od ich wielkości
 • bezpieczeństwo zawierania transakcji – nadzór Komisji Nadzoru Finansowego
 • bezpieczeństwo rozliczeń transakcji – licencjonowana Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych
 • najniższa opłata transakcji na rynku polskim
 • nowoczesne i bardzo proste w obsłudze aplikacje do składania zleceń – X-Stream Trading,Sapri Trading i M7 Trading System
Czytaj więcej