Gaz ziemny


O rynku


Rynek Dnia Bieżącego gazu (RDBg) został uruchomiony 30 lipca 2014 r. Razem z rynkiem dnia następnego gazu RDBg stanowi składową rynku spot i umożliwia dostosowanie portfela produktów do zapotrzebowania w dzień dostawy.

Obrót na RDBg prowadzony jest w dniu dostawy, w systemie notowań ciągłych. Notowania odbywają się codziennie i prowadzone są na instrumentach godzinowych. Zmienność cen na RDBg obrazuje publikowany przez TGE indeks TGEgasID.

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
8:00 - 15:30

Indeksy dla dostawy w dniu 28-07-2021

Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGEgasID
181,01 2.36% 16184 11.35%
TGEglwID
- - 0 -
TGEsgtID
- - 0 -

Kontrakty zawarte w dniu 28-07-2021


Kontrakt Kurs min (PLN/MWh) Kurs max (PLN/MWh) Wolumen (MWh)
GAS_RDB_28-07-21 180,06 182,00 16184
GLW_RDB_28-07-21 - - 0
SGT_RDB_28-07-21 - - 0

Legenda


Kurs(PLN/MWh)

Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla danej godziny doby

Wolumen (MWh)

Łączny wolumen ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla danej godziny doby

Data

Oznacza dobę dostawy zakontraktowanej energii