Regulacje TGE


Dokumenty giełdowe


Rynek Towarów Giełdowych

Energia Elektryczna

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń

Rynek Dnia Bieżącego (RDB)

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń
Gaz ziemny

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiBg)

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń
Prawa majątkowe

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia pochodzących z:

OZE
biogazu
efektywności energetycznej

Kalendarze rynku


Wnioski


Rejestry

Rejestr Świadectw Pochodzenia

Regulamin RŚP

Nadzór


Opłaty giełdowe