Energia elektryczna


O rynku


Rynek Dnia Następnego (RDN) funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem spot dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce. RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby.

W ramach RDN energii elektrycz­nej dostępne są kontrakty godzinowe i blokowe (bazowe, szczytowe oraz poza szczytem). Zmiany na RDN obrazowane są obecnie przez 6 indeksów cenowych odnoszących się do dnia oraz pory dnia dostawy. Najnowszy indeks rynku energii elektrycznej – TGe24 stanowi instrument bazowy dla kontraktów na rynku instru­mentów finansowych (futures). Określany jest na podstawie transakcji giełdowych zawartych na produktach godzinowych w systemie kursu jednolitego na I fixingu, który odbywa się na RDN dla energii elektrycznej. Handel na RDN odbywa się na jeden oraz dwa dni poprzedzające okres dostawy.

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
8:00 - 15:30

Indeksy dla dostawy w dniu 29-07-2021

Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGeBase
363,76 5.35% 80488,4 21.46%
TGePeak
376,57 6.24% 43957,9 17.98%
TGeOffpeak
342,39 4.44% 31874,5 7.7%
Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGe24
364,37 5.31% 59828,0 13.09%
TGe15
374,71 6.41% 35459,5 16.54%
TGe9
347,15 3.26% 24368,5 7.53%
Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe

Kontrakty godzinowe zawarte w dniu 28-07-2021


Czas Kurs (PLN/MWh) Wolumen (MWh) Kurs (PLN/MWh) Wolumen (MWh) Kurs (PLN/MWh) Wolumen (MWh)
0-1 353,09 2508,9 296,91 1262,1 - 0
1-2 340,00 2091,8 315,60 876,9 - 0
2-3 329,00 1973,5 317,45 665,1 - 0
3-4 329,00 1910,5 322,19 659,7 - 0
4-5 322,00 1907,6 315,76 588 - 0
5-6 332,27 1947,5 310,36 901,3 - 0
6-7 362,80 3223,6 330,35 805,4 - 0
7-8 382,55 2026,3 382,93 448,7 - 0
8-9 391,00 2311,9 395,44 557,9 - 0
9-10 382,89 2434,4 378,28 501 - 0
10-11 372,00 2366,2 378,06 525 - 0
11-12 371,60 2561 377,87 505,6 - 0
12-13 355,00 2498,2 372,66 537,4 360,00 0,1
13-14 353,09 2350,6 370,76 479,3 - 0
14-15 353,09 2319,6 373,29 618,2 - 0
15-16 353,09 2348,8 373,77 655,7 - 0
16-17 354,00 2376,6 378,11 901,9 - 0
17-18 371,60 2234,8 384,57 797,9 385,00 3,5
18-19 379,24 2181,2 380,54 510,8 381,00 6
19-20 397,51 2303,3 391,38 500,2 - 0
20-21 405,00 2545,8 416,48 487,2 - 0
21-22 399,00 2600,8 397,38 462 - 0
22-23 388,05 4872,1 385,36 587,8 - 0
23-24 368,12 3933 381,55 1159,7 - 0

Kontrakty blokowe zawarte w dniu 28-07-2021


Kontrakt Kurs min (PLN/MWh) Kurs max (PLN/MWh) Wolumen (MWh)
BASE_29-07-21 330,00 375,00 4656
BASE_30-07-21 360,00 360,00 480
PEAK_29-07-21 - - 0
PEAK_30-07-21 - - 0
OFFPEAK_29-07-21 - - 0
OFFPEAK_30-07-21 - - 0

Legenda


Indeksy na RDN

TGeBase – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych
TGePeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu PEAK
TGeOffpeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 d0 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu OFFPEAK
TGe24 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe15 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe9 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30