Gaz ziemny


O rynku


Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg) funkcjonuje od 31 grudnia 2012 r. W ramach rynku spot TGE prowadzi również rynki dnia bieżą­cego energii elektrycznej i gazu ziem­nego. Rynki te stanowią naturalną, drugą składową rynku spot i umożliwia­ją dostosowanie portfela produktów do zapotrzebowania w dzień dostawy.

Obrót na RDNg odbywa się codziennie i prowadzony jest w systemie notowań ciągłych. W ramach RDNg dostępne są kontrakty blokowe (bazowe i weekendowe). Zmiany na tym rynku obrazowane są przez indeks TGEgasDA.

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
9:00 - 15:30

Indeksy dla dostawy w dniu 29-07-2021

Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGEgasDA
184,72 2.59% 21528 4.27%
TGEsgtDA
- - 0 -
TGEglwDA
- - 0 -

Kontrakty zawarte w dniu 28-07-2021


Kontrakt Kurs min (PLN/MWh) Kurs max (PLN/MWh) Wolumen (MWh)
GAS_BASE_29-07-21 184,00 185,25 21528
SGT_BASE_29-07-21 - - 0
GLW_BASE_29-07-21 - - 0

Legenda


Data

Oznacza dobę obrotu

Indeksy

TGEgasDA (PLN/MWh) średni ważony wolumenem kurs transakcji na RDNg dla instrumentu GAS_BASE dla danego dnia dostawy
TGEsgtDA (PLN/MWh) średni ważony wolumenem kurs transakcji na RDNg dla instrumentu SGT_BASE dla danego dnia dostawy
TGEglwDA (PLN/MWh) średni ważony wolumenem kurs transakcji na RDNg dla instrumentu GLW_BASE dla danego dnia dostawy

Kurs (PLN/MWh)

Kurs minimalny oraz maksymalny ze wszystkich transakcji zawartych na danym kontrakcie w systemie notowań ciągłych

Pokaż więcej