Prawa majątkowe


O rynku


Prawa majątkowe, będące instrumentem wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, kogeneracji oraz efektywności energetycznej, stanowią osobną kategorię produktów energetycznych w ofercie TGE. Rynek Praw Majątkowych dla OZE funkcjonuje od 28 grudnia 2005 r. Pozwala on wytwórcom korzystnie sprzedać swoje prawa majątkowe, a spółkom energetycznym wywiązać się z obowiązku zakupu.

Pokaż więcej

Dni i godziny obrotu

Sesyjne
Wtorek, Czwartek
9:30 - 13:30
Pozasesyjne
Poniedziałek, Środa
9:30 - 13:30
  Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGEozeTP
- - - -
TGEozeaTP
140,32 -4,72% 169089 18,146%
  Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGEbgTP
- - - -
TGEozebioTP
- - - -
  Kurs (PLN/toe) Zmiana Wolumen (toe) Zmiana
TGEeffTP
- - - -
TGEefTP21
- - - -

Kontrakty pozasesyjne


Kontrakt Kurs (PLN/MWh) Kurs min (PLN/MWh) Kurs max (PLN/MWh) Wolumen (MWh) Liczba transakcji
PMOZE
- - - - 0
PMOZE_A
140,32 92,00 273,39 169089 54
PMBG
- - - - 0
PMOZE-BIO
- - - - 0
Kontrakt Kurs (PLN/toe) Kurs min (PLN/toe) Kurs max (PLN/toe) Wolumen (toe) Liczba transakcji
PMEF_F
- - - - 0
PMEF-2021
- - - - 0

Legenda


Kurs min (PLN/MWh)

Cena minimalna ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej podczas notowań ciągłych

Kurs max (PLN/MWh)

Cena maksymalna ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej podczas notowań ciągłych

Kurs (PLN/MWh)

Cena równowagi określona na Fixingu dla danego typu kontraktu

Pokaż więcej